KPSS

Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı – 06

2012 Yılı KPSS Eğitim Bilimleri Sınavın sorularından alıntılanmıştır. Test 15 soruyu kapsamaktadır…

Başarılar…

SORULAR

Soru: 1
Eğitimde program geliştirme alanındaki otoritelerin çoğu, "eğitim programını, istendik hedef ve davranışların kazanılması için stratejilerin belirlendiği yazılı doküman ya da eylem planı" olarak kabul etmektedir.


Bu görüşte eğitim programının hangi boyutu vurgulanmaktadır?

Eğitimin uzak hedefleri
Konu kapsamının yapısı
Öğrenme ürünleri
Ölçme ve değerlendirme işlemleri
Öğretme-öğrenme yaklaşımları

Doğru!

Yanlış!

Soru: 2
Devimsel becerilerin öğretilmesinde, aşağıdaki öğretim tekniklerinden hangisinin en etkili olması beklenir?

Düz anlatım
Örnek olay incelemesi
Örneğini göstererek yaptırma
Soru-cevap
Küçük grup tartışması

Doğru!

Yanlış!

Soru: 3
Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisinin öğrencileri derse güdülemede en etkili olması beklenir?

Derste öğretilecek bilgilerin nerede ne işe yarayacağını söyleme
Derste ele alınacak konunun başlığını söyleme
Dersi anlatırken öğrencilerin sessiz olarak dinlemelerini sağlama
Dersi anlattıktan sonra öğrencilere konuyla ilgili ödev verme
Öğrencilerin derste öğrenilecek konuyla ilgili bilgilerini yoklama

Doğru!

Yanlış!

Soru: 4
Bir anne, kibrit yakmaktan hoşlanan çocuğunun eline çok fazla miktarda kibrit verip onları art arda yaktırarak çocuğu kibrit yakmaktan bıktırma yoluyla bu alışkanlıktan vazgeçirmek istemektedir.


Bu durumda anne, alışkanlığı yok etme için aşağıdaki öğrenme kuramcılarından hangisinin önerdiği yönteme başvurmaktadır?

Guthrie
Thırndike
Watson
Pavlov
Skinner

Doğru!

Yanlış!

Soru: 5
Aşağıdakilerden hangisi, öğretim etkinliklerine temel oluşturacak içerik öğelerini belirleme çalışırken öğretmenlerin, bu öğelerle ilgili olarak kendi kendilerine sormaları ve olumlu bir yanıt almaları gereken sorulardan biri değildir?

Bilimsel açıdan doğru mu?
Kullanılacak öğretim yöntemine uygun mu?
Öğrenci düzeyine uygun mu?
Önceki öğrenmelerle uyumlu, onları tamamlayıcı mı?
Hedeflerle ilişkili mi?

Doğru!

Yanlış!

Soru: 6
Çocuklara büyük konuklar önünde rahat konuşma yeterliliği kazandırılacaktır. Bunun için çocuklar bir iki kişi, sonra giderek büyüyen gruplar önünde konuşturularak uygun davranışları pekiştirmekte ve onlar bu yolla büyük gruplar önünde rahat konuşabilecek hale getirilmektedir.


Bu durum, aşağıdaki edimsel koşullanma ilkelerinden hangisine bir örnek oluşturur?

Sabit aralıklı pekiştirme
Uyarıcı bitişikliği
Kademeli yaklaşma
Uyarıcıyı ayırt etme
Uyarıcı genellemesi

Doğru!

Yanlış!

Soru: 7
Öğretmenin sınıfta öğrencilerinin olumlu davranışlarını övmeyi ihmal edip, istenmeyen davranışlarıyla ilgili sürekli uyarılarda bulunması, kuraldışı davranışları artırabilir.


Böyle bir artış olduğunda, bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?

Bazı öğrencilerin, öğretmenlerinin dikkatini çekmek istemesi
Kural dışı davranışların da öğrenciler arasında kabul görebilmesi
Olumlu davranışlara pekiştireç verilmemesi
Belirli davranışlar üzerinde durulmasının bu davranışları pekiştirici rol oynaması
Olumlu davranışların daha fazla beceri ya da yetenek gerektirmesi

Doğru!

Yanlış!

Soru: 8
Aşağıdakilerden hangisi, hedef davranışlara bağlı olarak belirlenemez?

Test durumları
Değerlendirmede kullanılacak ölçütler
Öğrenme yaşantıları için gerekli hazırlıklar
Öğrenme-öğretme etkinlikleri
Eğitimin genel hedefleri

Doğru!

Yanlış!

Soru: 9
İlköğretim 3. sınıfta okuyan öğrenciler resim dersinden çok hoşlanmakta, matematik dersine ise isteksiz katılmaktadır. Bu durumu gören öğretmen, matematik dersindeki çalışmalarda da çizim, boyama vb. etkinliklerden yararlanma yoluna gitmiştir.


Öğretmenin böyle bir yola gitmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Öğrenciler, matematik dersini iyi yaparlarsa resim yapabileceklerini gösterme
Resim dersinde ilgi yaratan etkenlerden matematik dersinde de yararlanma
Matematik ve resim derslerini birlikte işleme
Dersin işlenişini öğrencilerin yönlendirmesine engel olma
Matematik dersine resim dersinde daha fazla önem verdiği gösterme

Doğru!

Yanlış!

Soru: 10
Bilişsel öğrenmelerle ilgili aşamalı sınıflamada, "uygulama" basamağının içerdiği süreç aşağıdakilerden hangisidir?

Öğrencileri ilk kez karşılaşılan bir durumda kullanma
Ortaya konmuş bir ürünün öğelerini belirleme
Ortaya konmuş bir üründeki ilişkileri belirleme
Yeni ve özgün bir ürünü ortaya koyma
Bir ürünün, belli ölçütlere uygunluğunu belirleme

Doğru!

Yanlış!

Soru: 11
Anasınıfına yeni başlayan Ayşe ve Zeynep, evlerinde kazandıkları isteklerini ağlayarak yaptırma alışkanlıklarını okulda da devam ettirmektedir. Ayşe'nin onun ağlamasını sürekli olarak görmezden gelirken, Zeynep'in öğretmeni bazen onun ağlamasını görmezden gelmekte bazen de isteğini yerine getirmektedir.


Bu iki çocuğun okulda ağlama davranışının nasıl bir seyir izlemesi beklenir?

İkisinde de, ağlama davranışının devam etmesi
Anasınıfına uyum sağladıklarında, ikisinin de ağlama davranışının ortadan kalkması
İstekleri karşılanmadığı sürece ikisinin de ağlama davranışının artması
İkisinin de, ağlama davranışının isteklerinin ne olduğuna göre değişiklik göstermesi
Ayşenin ağlama davranışı ortadan kalkarken Zeynepinkinin artması

Doğru!

Yanlış!

Soru: 12
Bir bölgede yapılan araştırmalar, bu bölge ekonomisinde tarım sektörünün ağırlık taşıdığını göstermiştir. Bunun üzerine, bölgedeki eğitimde tarımla ilgili hedeflere öncelik verilmesi kararlaştırılmıştır.


Bu karar, özellikle aşağıdakilerden hangisi dikkate alınarak verilmiştir?

Konu alanındaki yenilikler eğitimin hedefleri üzerinde etkilidir.
Eğitimin hedefleri belirlenirken toplumsal çevrenin ihtiyaçları dikkate alınmalıdır.
Eğitimin hedefleri belirlenirken değişik yolar izlenebilir.
Bireylerin eğitimden bekledikleri zamandan zamana değişebilir
Özel hedefler araştırma sonuçlarına uygun olarak belirlenmelidir.

Doğru!

Yanlış!

Soru: 13
Öğrencilerine proje ve ev ödevi veren bir öğretmen, birkaç öğrencinin bunları başkalarına yaptırdığını fark etmiştir.


Bu öğretmenin proje ve ödevlerini başkalarına yaptıran öğrencilere yapacağı, öğrencilerin ruh sağlığını korumak açısından en uygun yardım aşağıdakilerden hangisidir?

Proje ve ödevlerini başkalarına yaptıranları odasına çağırarak kendilerini cezalandırılacağını söylemesi
Proje ve ödevlerini başkalarına yaptıranlara diğer öğrencilerden daha düşük puan vermesi
Proje ve ödevlerini başkalarına yaptıranlara diğer öğrencilerden daha düşük puan vermesi
Proje ve ödevlerini başkalarına yaptıranlara sınıfın önünde bunun yanlış olduğunu söylemesi
Tüm sınıfı, ödevleri herkesin kendisinin gerektiği konusunda uyarması

Doğru!

Yanlış!

Soru: 14
Öğretme-öğrenme süreci sonunda öğrencilere kazandırılması planlana hedeflerinin belli niteliklerde olması gerekir.


Aşağıdakilerden hangisi bu niteliklerden biri değildir?

Davranışın hangi koşullar altında gösterilmesi beklendiğini belirtme
Öğrencinin hazır bulunuşluğuyla erişilebilir olma
Gözlenebilir ve ölçülebilir olma
Öğrencilerin kendi çabalarıyla ulaşabilecekleri nitelikte olma
Öğrenci davranışı olarak ifade edilebilme

Doğru!

Yanlış!

Soru: 15
Tam öğrenme modeline göre, aşağıdakilerden hangisi öğretim hizmetinin başlıca öğelerinden biri değildir?

Neyin, nasıl öğrenileceğine ilişkin işaret ve açıklamalar
Öğrencinin öğretme-öğrenme sürecine katılımı
Beklenen yakın veya ona yaklaşan davranışların pekiştirilmesi
Öğrenme düzeyini belirlemek üzere öğrencilere not verilmesi
Geribildirim ve tamamlayıcı öğrenmeler

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için testi paylaş !

Subscribe to see your results

KPSS Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı 06

Bu sınavdaki %%total%% sorudan %%score%% tanesine doğru cevap verdin

%%description%%

%%description%%

Yükleniyor...

YoRuMSuZ

Asıl mesleği eğitim olup internet ortamında hobi amaçlı yayınladığı sitelerle kullanıcılara doğru bilgileri ulaştırmayı hedeflemektedir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu