KPSS

Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı – 04

2012 Yılı KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı sorularından alıntılanmıştır. Test 20 soruyu kapsamakta…

Başarılar…

SORULAR

Soru: 1
Çocuğun hatalı davranışlarını düzeltmeye yönelik aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin, onun kendisine saygısını zedelemesi olasılığı en fazladır?

Büyük bir riske girmeden, hatalı davranışının sonucunu yaşayarak görmesini sağlamak
Bu tür hatalı davranışı sürdürenlerin başına gelenleri ona anlatmak
Kötü bir çocuk olduğu için hatalı davrandığını söylemek
Uygun davranış örneklerini göstererek bunları uygulamasını sağlamak
Uygun davranışını pekiştirip hatalı davranışını pekiştirmemek

Doğru!

Yanlış!

Soru: 2
Babası ile sürekli çatıştıklarından yakınan bir danışana verilebilecek aşağıdaki öğütlerden hangisi, "hümanist yaklaşımda" bireye saygı ilkesine aykırıdır?

Huzursuzluktan kurtulmak için babanın isteklerini yerine getirmelisin
Babana karşı duygularını onu kırmadan ama rahatça ifade etmelisin
Babana gücendiğini ona açıklamanın daha uygun yollarını düşünmelisin
Babanın sana karşı duygularını doğru değerlendirip değerlendirmediğini araştırmalısın
Babanla ilgili yaşantılarını daha etraflıca değerlendirmelisin

Doğru!

Yanlış!

Soru: 3
Aşağıdakilerden hangisi, konuşurken başkalarıyla göz teması kuramayan bir öğrencinin bu durumu için bir açıklama olamaz?

Ulaşılmaz görünme isteği
İlişki kurmakta çekingenlik
Kenedine güven eksikliği
Yakın ilişki kurmakta kaygı
Utangaçlık

Doğru!

Yanlış!

Soru: 4
Benlik kavramı oldukça olumsuz olan Hasan, sürücü belgesi almak için girdiği sınavda başarısız olmuştur.


Hasan'ın başarısızlığı açıklamak için aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanması en yüksektir?

Bu sınavda çok az kişi başarılı olmuştur
Sınav komisyonu bana karşı objektif değildi
Araba kullanmayı hiçbir zaman öğrenemeyeceğim
Bu sınavda bu kadar heyecanlanacağımı beklemiyordum
Dün şansız bir günümdeydim

Doğru!

Yanlış!

Soru: 5
Erikson'un gelişim kuramı açısından bakıldığında, ergenlik döneminde köyden kente göç edenler üzerinde, göçle ortaya çıkan toplumsal sorunların öncelikle nasıl bir etki yapması beklenir?

Soyut işlemler döneminden çok hızlı geçmelerine yol açması
Toplum içindeki rolleri konusunda karmaşa yaşamalarına yol açması
Temel güven duygusunu kazanmalarını önlemesi
Olumlu bir benlik kavramı geliştirmelerini engellemesi
Zihinsel gelişimi yavaşlatması

Doğru!

Yanlış!

Soru: 6
11 Eylül 2001 tarihinde ABD'de yaşanan terör eylemlerinden bu yana bazı çocukların, oyunlarda çeşitli malzemelerden kuleler yaptıkları ve oyuncak ya da hayali uçakları çarptırarak bunları devirdikleri gözlenmiştir.


Bu durum, aşağıdaki gelişim psikolojisi kavramlarından hangisine bir örnektir?

Büyüme
Olgunlaşma
Kritik dönem
Tarihsel zaman
Gelişme

Doğru!

Yanlış!

Soru: 7
Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sonucu oluşan bir davranış değildir?

Sürücünün kırmızı ışığı görünce frene basması
Öğrencinin 2*5'in 10 ettiğini söylemesi
Şiddetli bir gürültü olduğunda bebeğin gözlerini kapaması
Postacının girdiği sokağın ismin levhaya bakmadan söylemesi
Çocuğun yemekten sonra dişlerini fırçalaması

Doğru!

Yanlış!

Soru: 8
Bir davranışın "öğrenilmiş davranış" olarak nitelenebilmesi için,
I.alkol ve ilaç gibi bir etkene bağlı olarak ortaya çıkma
II.bireyde, belirli bir yaşantıdan sonra görülme
III.nispeten kalıcı olma
IV.bedensel bir değişikliğe bağlı olmadan ortaya çıkma
Özelliklerinden hangisine sahip olması gerekir?

Yalnız III
Yalnız II
I-II-III
II-III-IV
I-IV

Doğru!

Yanlış!

Soru: 9
Bir uzman, on aylık bir çocuğun annesine "artık bu aylardan sonra onunla sık sık konuşmalısın. Bu dönem onun ilk sözcüğünü üretebilmesi için önemli bir dönemdir" demiştir.


Uzman bu sözleriyle, dil gelişimi açısından aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır.

Oyun
Kritik dönem
Deneyim
Zeka yaşı
Uyarıcı çeşitliliği

Doğru!

Yanlış!

Soru: 10
Plaget'e göre, insanda zihinsel gelişimin tamamlandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Okula başlama yaşı
Çocukluğun sonu
Ergenliğin sonu
Yetişkinliğin sonu
Dördüncü yaş sonu

Doğru!

Yanlış!

Soru: 11
Üniversite son sınıf öğrencisi Ahmet'in depremle ilgili doğrudan bir yaşantısı yoktur. Ancak, televizyonda depremzedeleri görünce gözyaşlarını tutamamakta ve bu nedenle erkek arkadaşları tarafından "kız gibi davranmakla" suçlanmaktadır. Duyarlı bir insan olan Ahmet, daha çok kendi cinsinden kişilerle hareket etmekte, karşı cinsle uzun süreli duygusal ilişkiler kurabilmektedir.


Buna göre Ahmet'in ağlama davranışını aşağıdakilerden en iyi açıklar?

Androjen cinsel rol kimliğine sahiptir.
Erkek cinsel rol kimliğini henüz geliştirememiştir.
Annesiyle özdeşim kurmuştur.
Homoseksüel eğilimleri vardır.
Karşı cinse ait bir cinsel rol kimliğine sahiptir.

Doğru!

Yanlış!

Soru: 12
Çocuğun, aşağıdakilerden hangisi karşısında şiddete başvurması beklenir?

Genel uyum davranışı
Bağımlılık
Farklı görüş
Engelleme
Mutsuzluk

Doğru!

Yanlış!

Soru: 13
İlköğretim birinci sınıfında olan Ali ile lisenin birinci sınıfında olan ablasının bilişsel gelişim açısından hangi dönemlerde olması beklenir?


ALİ- ALİNİN ABLASI

Somut İşlemler- Soyut işlemler
Duyusal devinim- Soyut İşlemler
Soyut İşlemler -İşlem öncesi
İşlem Öncesi -Soyut İşlemler
İşlem Öncesi -Somut İşlemler

Doğru!

Yanlış!

Soru: 14
Psikososyal gelişim kuramına göre, psikososyal gelişim aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak ortaya çıkar?

Kişiler arası ilişkilere
Biyolojik gelişime
Ahlak gelişimine
Tesadüfi olaylara
Doğuştan getirilen bazı olaylara

Doğru!

Yanlış!

Soru: 15
Aşağıdakilerden hangisi, ergenlik döneminin başındaki hızlı bedensel değişmenin doğrudan bir sonucu değildir?

Sakar davranışların çoğalması
Dış görünüşteki değişmelere duyarlılığın artması
Zararlı alışkanlıklara ilginin ortaya çıkması
Cinsel ilginin artması
Fiziksel görünüşe ilgi ve özenin artması

Doğru!

Yanlış!

Soru: 16
Ergenlik dönemine, yaşıtlarına göre erken giren bireyler için aşağıdakilerden hangisinin doğru olma olasılığı en azdır?

Arkadaş grubundan daha çok etkilenmeye başlaması
Yaşıtlarından küçüklerle arkadaşlığı tercih etmeleri
Zeka gelişiminde yaşıtlarıyla aynı düzeyde olması
Zeka gelişiminde yaşıtlarının biraz ilerisinde bulunması
Yaşıtlarından büyüklerle arkadaşlığı tercih etmeleri

Doğru!

Yanlış!

Soru: 17
Aşağıdakilerden hangisi, boşanmış anne-babaların, çocuklarının boşanma sonrasındaki koşullara uyumunu sağlamak için yapmaları gerekenlerden biri değildir?

Birbirine karşı hoşgörülü olmak
Çocuklara karşı tutarlı davranışlarda bulunmak
Çocuklarla ilgilenmeyi sürdürmek
Çocuklara olan sevgilerinin sürdüğünü göstermek
Çocuklarıyla her gün görüşmek

Doğru!

Yanlış!

Soru: 18
Savaş her koşulda yanlıştır ve amacı ne olursa olsun insanlara zarar verir. Bunun yerine iletişime dayalı, karşılıklı saygı içeren çözümler bulunmalıdır?


Savaşla ilgili bu yorumu yapan birey Kohlberg'in ahlak gelişimi kuramına göre aşağıdaki evrelerin hangisinde olabilir?

İyi çocuk
Yasalara uyma
Saf çıkarcı eğilim
Evrensel ahlak ilkeleri
Ceza ve itaat

Doğru!

Yanlış!

Soru: 19
Aşağıdakilerden hangisi, çocukların sosyalleşmesine katkıda buluna birincil kaynaklar arasında yer almaz?

Okul
Arkadaşlar
Aile
Öğretmenler
Kitaplar

Doğru!

Yanlış!

Soru: 20
Ergenlik çağındaki bir genç, arkadaşları arasında fazla sevilmediği için üzülmektedir.
Bu gence yardımcı olmada aşağıdakilerden hangisinin en etkili olması beklenir?

Teselli etmek
Öğüt vermek
Yeni arkadaşlarla tanışmak
Sosyal beceri kazandırmak
Yalnızlığa alıştırmak

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için testi paylaş !

Subscribe to see your results

KPSS Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı 04

Bu sınavdaki %%total%% sorudan %%score%% tanesine doğru cevap verdin

%%description%%

%%description%%

Yükleniyor...

YoRuMSuZ

Asıl mesleği eğitim olup internet ortamında hobi amaçlı yayınladığı sitelerle kullanıcılara doğru bilgileri ulaştırmayı hedeflemektedir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu