KPSS

Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı – 05

2012 Yılı KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı sorularından alıntılanmıştır. Test 20 soruyu kapsamakta…

Başarılar…

SORULAR

Soru: 1
Aşağıdakilerden hangisi, program geliştirme çalışmalarında eğitmenin hedefleri değerlendirilirken cevaplanması gereken sorulardan biri değildir?

Hedefler birbiriyle tutarlı mı?
Hedefler gerçekleştirilebilecek nitelikte mi?
Hedefler ile dersin içeriği bağlantılı mı?
Hedefler öğretmenlerin tercihlerine uygun mu?
Hedefler öğrenci gereksinimlerine uygun mu?

Doğru!

Yanlış!

Soru: 2
Bir anne, bebeğini yedirmeye başlamadan önce, her seferinde ona mama önlüğü takmaktadır. Bir süre sonra bebek, mama önlüğünü görür görmez maması gelmiş gibi sevinç çığları atmaya başlamıştır.
Bu koşullanmanın sonunda mama önlüğü, klasik koşullanmadaki,
I.koşulsuz uyarıcı
II.koşullu uyarıcı
III.nötr uyarıcı
Öğelerinden hangilerinin işlevini üstlenmiştir?

Yalnız III
Yalnız II
Yalnız I
II-III
I-II

Doğru!

Yanlış!

Soru: 3
Klasik (tepkisel) koşullanmanın gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi zorunludur?

Davranışın tekrar edilmesi
Koşullu uyarıcının genellemesi
Davranışın cezalandırılması
Koşulsuz uyarıcıyla nötr uyarıcının eşlenmesi
Davranışın şekillendirilmesi

Doğru!

Yanlış!

Soru: 4
Bir öğrenci, yabancı dil dersinde öğrenmekte olduğu sözcükleri, bazen oldukça iyi telaffuz etmekte, bazen de aynı sözcükleri yanlış telaffuz etmektedir.
Bir öğrenciye, yabancı dil öğretmeninin yapacağı en etkili yardım aşağıdakilerden hangisidir?

Yabancı dil öğreniminin önemini anlatmak
Telaffuzunda nelere dikkat etmesi gerektiğini tekrar anlatmak
Her telaffuzun ardından, kendisine doğruya ne kadar yaklaştığını söylemek
Ağız yapısıyla ilgili bir sorunun olup olmadığını araştırmak
Daha fazla çalışma yapmasını istemek

Doğru!

Yanlış!

Soru: 5
Dört yaşındaki bir çocuk, yapboz oyunundaki parçaları, ilişkilerini dikkate alınarak değil, çeşitli durumların doğru olup olamayacağına bakarak bir araya getirmeye çalışmıştır?


Çocuğun yapbozun doğru şeklini bu yolla bulmaya çalışması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

Anlamlı öğrenme
Deneme-yanılma yoluyla öğrenme
Modelden öğrenme
Buluş yoluyla öğrenme
Gizli öğrenme

Doğru!

Yanlış!

Soru: 6
Düğmelerle motifle oluşturma oyununu çok seven bir çocuk, kendisine verilen aynı renk ve büyüklükte, fakat farklı bir marka taşıyan düğmeyi "bu farklı" diye kabul etmemiştir.


Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Gizli öğrenme
Uyarıcı-tepki zinciri oluşturma
Kavrama yoluyla öğrenme
Yer öğrenme
Uyarıcı-tepki bağı kurarak öğrenme

Doğru!

Yanlış!

Soru: 7
Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sürecinde rol alan dış etkenlerden biridir?

İlgi-tutum
Öğrenme güdüsü
Zeka düzeyi
Alışkanlıklar
Ders kitabı

Doğru!

Yanlış!

Soru: 8
İlk kez enjektör gördüğünde herhangi bir korku belirtisi görülmeyen bir çocuk, aşı olduktan sonra enjektörü her gördüğünde ağlamaya başlamıştır.


Çocuğun bu ağlama davranışı aşağıdakilerden hangisidir?

Edimsel koşullanma
Kavrayarak öğrenme
Bilisel öğrenme
Gözlem yoluyla öğrenme
Klasik koşullanma

Doğru!

Yanlış!

Soru: 9
Bir öğretmen velilere "çocuklarınızın ödevlerini bir masa başında çalışarak yapmalarını sağlayınız. Bir koltuğa uzanarak, yatarak ödev yapmalarına izin vermeyiniz. İyi aydınlatılmış bir masada çalışmalarını sağlayın" şeklinde uyarıda bulunmaktadır.


Öğretmenin bu tür uyarılarda bulunmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Hareketsizliğin fiziksel gelişimi olumsuz etkileyebileceğini düşünmesi
Öğrencilerin hepsinde aynı çalışma alışkanlığını geliştirmek istemesi
Okul ve evdeki çalışma biçimlerinin birbirine benzemesi gerektiğine inanması
İyi ışık almayan bir masada çalışmanın görme güçlüğüne yol açabileceğini düşünmesi
Yatarak ödev yapmanın genel uyarılmışlık düzeyini düşürebileceğini düşünmesi

Doğru!

Yanlış!

Soru: 10
Aşağıdaki davranışlardan hangisinin en çabuk ve en kolay öğrenilmesi beklenir?

Bir hipotezi doğrulamak için kullanılabilecek bir deney öğrenme
Bir terimin kitaptaki tanımını aynen söyleme
Bir örneği mikroskopta inceleme
Yaşadığı yeri temiz tutma alışkanlığı kazanma
Kendini topluma hizmet yoluna adama

Doğru!

Yanlış!

Soru: 11
Evine ilk kez bulaşık makinesi alan bir ev hanımı bu makineyi kullanmayı çeşitli şekillerde öğrenebilir.


Bu ev hanımının aşağıdaki davranışlarından hangisini göstermesi deneme-yanılma yoluyla öğrenmeye çalıştığını gösterir?

Makineyi kullanan arkadaşının davranışlarını izlemesi ve onları yapmaya çalışması
Makinenin kullanma kılavuzunu okuyup orada yazılanları uygulamaya çalışması
Televizyon reklamlarındaki kişinin makineyi nasıl çalıştırdığını gözleyerek onun gibi yapmaya çalışması
Makinenin değişik düğmelerini kullanarak bunların neye yaradığını bulmaya çalışması
Makineyi kuran servis elemanının söylediklerini hatırlayıp onları uygulamaya çalışması

Doğru!

Yanlış!

Soru: 12
Doğuştan görme engelli bir yetişkin ameliyat sonrası görme yetisini sağlasa da bu yetiyi kullanma düzeyi, doğuştan beri iyi gören biriyle aynı olmaz.


Bu durum aşağıdakilerden hangisinin etkisini gösteren bir örnektir?

Deneyim
Toplumsal uyum
Olgunlaşma
Büyüme
Bireysel farklılıklar

Doğru!

Yanlış!

Soru: 13
Bir öğrenci çantasını, sapından tutmak yerine çok sevdiği bir öğretmeni gibi, bir köşesinden tutarak taşımaya başlamıştır.


Öğrencinin bu davranışı aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Modelden öğrenme
Edimsel koşullanma
Deneme yanılma yoluyla öğrenme
Gestalt öğrenme
Klasik koşullanma

Doğru!

Yanlış!

Soru: 14
Edimsel koşullanmanın temelini oluşturan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Koşullu uyarıcı, koşulsuz uyarıcıdan önce verilmelidir.
Davranış, ortaya çıkardığı sonuçtan etkilenir.
Tepki,koşulsuz uyarıcıyla birlikte verilen nötr uyarıcıya da genellenir.
Tekrar, uyarıcı-tepki bağını kuvvetlendirir.
Problem çözmede, deneme-yanılma önemlidir.

Doğru!

Yanlış!

Soru: 15
Sınıfta problem çözme alıştırması yapan bir öğretmen, öğrencilerine, doğru çözdükleri her beş problem için bir puan vermektedir.


Bu öğretmenin kullandığı pekiştirme tarifesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

Sabit oranlı
Değişken aralıklı
Rasgele
Değişken oranlı
Sabit aralıklı

Doğru!

Yanlış!

Soru: 16
Aşağıdakilerden hangisinde modelden öğrenmelerin sıklaşması beklenir?

Örnek alınan kişi yaşça büyük olduğunda
Kişiler aynı yaşta olduğunda
Örnek alma davranışı ödülle sonuçlandığında
Örnek alana öğüt verildiğinde
Kişilerin cinsiyeti aynı olduğunda

Doğru!

Yanlış!

Soru: 17
Matematik sınavına hazırlanıp sınavdan iyi puan alan öğrencinin matematik dersine daha fazla çalışmaya başlaması, aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

Klasik koşullanma
Kavrayarak öğrenme
Gizli öğrenme
Gözlem yoluyla öğrenme
Edimsel koşullanma

Doğru!

Yanlış!

Soru: 18
Aşağıdakilerden hangisi seziş yoluyla öğrenmenin özelliklerinden biri değildir?

Ulaşılan çözümün unutulmaya karşı dirençli olması
Öğrenilen çözüm yolunun başka problemler için de kullanılabilmesi
Çözümün birdenbire ve bütünüyle ortaya çıkıvermesi
Çözüme ulaşmadaki denemelerin geçmiş yaşantılardan bağımsız olması
Çözüme ulaşmada ortamlardaki ipuçlarından yararlanılması

Doğru!

Yanlış!

Soru: 19
Aşağıdakilerden hangisi olumsuz pekiştirmeye bir örnektir?

Oyuncak arabalarını birbirine çarparak kıran bir çocuğun sürekli azarlanması
Küfürlü konuşan bir çocuğun bu davranışının sık sık gülerek karşılanması
Çizgi film izlenmesine izin verilmeyen bir çocuğa, ödevlerini zamanında tamamlandığında çizgi film izlemesi için izin verilmesi
Kardeşine vurarak onu üzen bir çocuğun bu davranışının görmezden gelinmesi
Evin içinde topa tekme atarak oynayan bir çocuğun topunun elinden alınması

Doğru!

Yanlış!

Soru: 20
Tuttuğu takımın her maçına giden bir taraftar, takımın sürekli kaybetmesi üzerine, yavaş yavaş maçlara gitmekten vazgeçmiştir.


Edimsek koşullanma ilkelerine göre, taraftardaki bu davranış değişikliği aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

Bağ kurma
Ayırt etme
Sönme
Unutma
Davranışı biçimlendirme

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için testi paylaş !

Subscribe to see your results

KPSS Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı 05

Bu sınavdaki %%total%% sorudan %%score%% tanesine doğru cevap verdin

%%description%%

%%description%%

Yükleniyor...

YoRuMSuZ

Asıl mesleği eğitim olup internet ortamında hobi amaçlı yayınladığı sitelerle kullanıcılara doğru bilgileri ulaştırmayı hedeflemektedir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu