Uzman Başöğretmenlik – Eğitimde Kapsayıcılık Sınavı

Uzman öğretmenlin ve başöğretmenlik sınavına hazırlanan öğretmenlerimiz için 18 sorudan oluşan “Eğitimde Kapsayıcılık” deneme sınavıdır.

Bu sınavda her çözümde cevapların yeri değişecektir. Tüm soruları hatasız şekilde cevaplayana kadar tekrarlanması yararlı olacaktır.

Diğer Uzman Öğretmenlik  Sınavları >>

Eğitimde Kapsayıcılık Deneme Sınavı – 18 SORU

1) Hangisi eğitimde kapsayıcılık için yanlış ifadedir?
Ayrımcılığa karşı çıkar
Birlikte eğitimi destekler
Aynılaştırmayı destekler
Dışlanmaya karşı çıkar
Eğitimin okulda yapılmasını destekler

Doğru!

Yanlış!

2)
* Eşitlik
* Dışlanma
* Adalet
Kapsayıcı eğitimin karşısında durduğu kavramlardandır?
Yalnız I
Yalnız 2
Yalnız 3
2, 3
1, 2, 3

Doğru!

Yanlış!

3) Aysu öğretmen, öğrencilerin ihtiyaçlarına ayrımcılığı en aza indirmek olarak amacıyla eğitim yapmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin eğitimde kapsayıcılık tanımı ile paralel bir görüş ortaya atmıştır.
fao
un
unesco
ceo
unicef

Doğru!

Yanlış!

4) Hangisi eğitimde kapsayıcılık ilkesiyle ilgilidir?
İşbirlikçi öğrenmeye önem verir.
Tüm paydaşların aktif katılımını gerektirmez.

Doğru!

Yanlış!

5) Hangisi kapsayıcılık ilkesine uyumlu bir sınıf ortamıdır?
Sadece varlıklı ailenin çocukları olan sınıf
Yüksek not ortalamasına sahip sınıf
Farklı özellik ve yeteneklere sahip sınıf
Sadece erkek öğrencilerin olan sınıf
Sadece mültecilerin olduğu sınıf

Doğru!

Yanlış!

6) Hangisi kapsayıcı eğitimin üzerinde durduğu gruplardan değildir?
Zengin aile çocukları
Mülteci ailelerin çocukları
Göçmen çocukları
Kız çocukları
Kırsal bölge çocukları

Doğru!

Yanlış!

7) Kapsayıcı eğitim, tüm çocuklara aynı kulda eğitim vermeyi amaçlar.
Bu görüşün savunucusu olan kuruluş hangisidir?
unesco
unicef
ohchr
ocha
fao

Doğru!

Yanlış!

8) Entegrasyon nedir?
Öğrencilerin doğrudan ya da dolaylı olarak eğitim almalarının engellenmesi ya da eğitime erişim haklarının yok sayılması durumudur.
Dezavantajlı öğrencilerin genel okulların standart gereksinimlerini karşılayabildikleri sürece bu okullara dâhil edilmeleri durumudur
Okullarda dezavantajlı öğrencilerin önündeki engelleri kaldırmak için içeriğin, öğretim yöntem ve tekniklerinin, stratejilerin vb. sistematik bir reform anlayışı çerçevesinde geliştirilmesi durumudur
Dezavantajlı öğrencilerin akranları ile birlikte genel okullar yerine kendilerine yönelik olarak hazırlanmış mekânlarda eğitim görmeleri durumudur

Doğru!

Yanlış!

9) Hangisi kapsayıcı eğitimi savunan okullar için doğru değildir?
Eğitim planını değiştirmez.
Aynılaşmayı destekler.
Sadece ayrımcılığa maruz kalan öğrencileri hedefler.
Eğitim ihtiyacını okul dışında karşılar.
Öğrenciyi şartsız kabul eder.

Doğru!

Yanlış!

10) Bir elin beş parmağı bir olmaz
Atasözü ile eğitimde kapsayıcılığın benzer görüşü hangi seçenekte verilmiştir?
Eğitim adaletli olmalıdır.
Eşitlik önemli bir eğitim terimdir.
Nicelikli eğitim dışlanmayı amaçlamaz.
Kişisel farklılıklar önemlidir.
Eğitim her kişinin hakkıdır.

Doğru!

Yanlış!

11) 6. sınıf öğrencisi olan Özlem, fiziksel engelinden dolayı tekerlekli sandalye kullanmaktadır. Ortaokul yılları boyunca Faruk’un derslerine giren üç farklı beden eğitimi öğretmeni aşağıdaki yöntemleri izlemişlerdir.
* Birinci öğretmen beden eğitimi dersinde tüm sınıfı bahçeye çıkarmakta, Özlem'i ise sınıf içerisinde pencereye yaklaştırarak arkadaşlarını izlemesini sağlamaktadır.
* İkinci öğretmen dersler sırasında Faruk’u da bahçeye çıkarmakta ve her hafta başka bir arkadaşını görevlendirerek Faruk’la ayrı bir yerde oyun oynamalarını sağlamaktadır.
* Üçüncü öğretmen ise beden eğitimi dersindeki etkinlikler sırasında Faruk’a kendi bireysel özelliklerine uygun roller vererek grup ile birlikte bulunmasını desteklemektedir. Örneğin, hentbol oynanırken kaleci olmasını istemekte, voleybol etkinliğinde ise bir masanın üzerine tekerlekli sandalyesi ile birlikte koyarak hakemlik yapmasını sağlamaktadır.
Üçüncü öğretmen eğitimde kapsayıcılığın hangi terimiyle ilgilidir?
Ayrımcılık
Farklılaştırma
Entegrasyon
Aynılaştırma
Dışlama

Doğru!

Yanlış!

12) Ayrımcılık nedir?
Dezavantajlı öğrencilerin akranları ile birlikte genel okullar yerine kendilerine yönelik olarak hazırlanmış mekânlarda eğitim görmeleri durumudur
Dezavantajlı öğrencilerin genel okulların standart gereksinimlerini karşılayabildikleri sürece bu okullara dâhil edilmeleri durumudur
Öğrencilerin doğrudan ya da dolaylı olarak eğitim almalarının engellenmesi ya da eğitime erişim haklarının yok sayılması durumudur.
Okullarda dezavantajlı öğrencilerin önündeki engelleri kaldırmak için içeriğin, öğretim yöntem ve tekniklerinin, stratejilerin vb. sistematik bir reform anlayışı çerçevesinde geliştirilmesi durumudur

Doğru!

Yanlış!

13) Hangisi kapsayıcılık ilkesi kapsamında kazanılması gereken gruplar kapsamına girmez?
Aile içi şiddete maruz kalan öğrenci
Ebeveynlerden birini kaybetmiş öğrenci
Anne ve babası ile birlikte mutlu yaşayan öğrenci
Göç, terörden etkilenmiş öğrenci
Akademik başarısı yüksek olan öğrenci

Doğru!

Yanlış!

14) Dışlama nedir?
Öğrencilerin doğrudan ya da dolaylı olarak eğitim almalarının engellenmesi ya da eğitime erişim haklarının yok sayılması durumudur.
Dezavantajlı öğrencilerin genel okulların standart gereksinimlerini karşılayabildikleri sürece bu okullara dâhil edilmeleri durumudur.
Okullarda dezavantajlı öğrencilerin önündeki engelleri kaldırmak için içeriğin, öğretim yöntem ve tekniklerinin, stratejilerin vb. sistematik bir reform anlayışı çerçevesinde geliştirilmesi durumudur.
Dezavantajlı öğrencilerin akranları ile birlikte genel okullar yerine kendilerine yönelik olarak hazırlanmış mekânlarda eğitim görmeleri durumudur.

Doğru!

Yanlış!

15) Hangisi eğitimde kapsayıcılık ilkesiyle ilgilidir?
Benzer yöntemlerin sürekli kullanımıdır.
Devamlı bir değişim sürecidir.

Doğru!

Yanlış!

16) Hangi sınıftaki söylemde kapsayıcılık ilkesine göre amaca ulaşılmamıştır?
Derslere aktif bir şekilde katılıyorum
Sınıfta hoşlanmadığım bir lakabım var.
Sınıfta zorbalığa muhatap olmam.
Sınıfta rahatlıkla arkadaş edinebiliyorum.
Öğretmenlerim bana saygı duyuyor.

Doğru!

Yanlış!

17) Hangisi eğitimde kapsayıcılık ilkesiyle ilgili değildir?
Her öğrenci için aynı hedefleri koyar.
Başarıya göre sıralama ön planda değildir.

Doğru!

Yanlış!

18) Okuldaki öğrencilerin;
* I-Hayat görüşleri
* II-Bireysel farklılıkları
* III-İhtiyaçları
Hangisi veya hangilerine kapsayıcı eğitim planını hazırlarken dikkate alınmaz?
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
II-III
I-II-III

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için testi paylaş !

Subscribe to see your results

Uzman Başöğretmenlik – Eğitimde Kapsayıcılık Sınavı

Bu sınavdaki %%total%% sorudan %%score%% tanesine doğru cevap verdin

%%description%%

%%description%%

Yükleniyor...

İlgili içerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu