Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı

Buradaki Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavında gerçek sınavda olduğu gibi 180 adet soru vardır. Deneme sınavı sorularını çözerek sınava hazırlanmak adına önemli bir mesafeyi kat etmiş olacaksınız… Yanlış işaretlediğiniz sorular vurgulanacak ve doğru cevap gösterilecektir.

Diğer Uzman Öğretmenlik  Sınavları >>

Bu sınavda 4 bölüm olup, her bölüm 45 sorudan oluşmaktadır. Bölüm 1’desiniz.

Bölümler: [1] – [2][3][4]

BÖLÜM 1 [1-45]

1. Aşağıdakilerin hangisinde yansıma sesten türemiş bir ikileme, cümlenin öznesi görevindedir?
A) Dışarıdan bir patırtı kütürtü geliyordu.
B) Çocuklar, evlerinde mışıl mışıl uyuyorlar.
C) Yanımdan usul usul kalktı ve dışarı çıktı.
D) Konuyu öğrencilere uzun uzadıya anlattım.
E) Nehrin suyu şırıl şırıl da akıyordu.

Doğru!

Yanlış!

2. "Dar kafalılık insana çok şey kaybettirir." cümlesindeki altı çizili ifadenin karşıt anlamlısı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde vardır?
A) Büyüklük, affetmekle başlar.
B) Dostluk, her şeyi paylaşmak demektir.
C) Geniş bir insandı, şakayı kaldırırdı.
D) Kahramanlık kolay elde edilmez.
E) İleri görüşlülük, kişiyi farklı kılan bir özelliktir.

Doğru!

Yanlış!

3. Aşağıdakilerin hangisinde, sözde özne kullanılmıştır?
A) Olayı görüntüleyen kameraman, tartaklandı.
B) Benim doktor olduğuma kimse inanmadı.
C) Senin açık konuşmaların beni cesaretlendirdi.
D) Delikanlı, kız arkadaşını çok kıskanıyor.
E) Elmayı koparabilmek için ağaca uzandı.

Doğru!

Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi, kuruluş bakımından diğer ikilemelerden farklıdır?
A) Eğri büğrü
B) Yalan yanlış
C) Bölük pörçük
D) Ezik büzük
E) Er geç

Doğru!

Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bir soru cümlesi değildir?
A) Küçülür mü dünya uzaktan
B) Kar mı yağmış şu Harput'un üstüne
C) Yemeğe yetişir miyim bilmiyorum
D) Ya gözler altındaki mor halkalar
E) Bu sözler sana neyi hatırlatıyor

Doğru!

Yanlış!

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargı, bir nedene bağlanmıştır?
A) Sana yazdığım mektupları geri istiyorum.
B) Saçlarına bir dokunabilseydim, gözlerine bir bakabilseydim.
C) İnsanoğlu çiğ süt emmiştir, ondan her şey beklenir.
D) Sınav stresi öğrencileri ve onların ailelerini çok yıpratıyor.
E) Yüzünün rengi değişmiş, ne oldu sana?

Doğru!

Yanlış!

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir koşul anlamı yoktur?
A) Gerekli hazırlıkları yaparsak tatile çıkarız.
B) Ancak sıraya geçerseniz işlemlerinizi yapabilirim.
C) Romanın başını okumazsan, sonunu anlayamazsın.
D) Otomobil alacaksanız, sakın ikinci el tercih etmeyin.
E) Yanlışta ısrar edersen, doğruyu bulamazsın.

Doğru!

Yanlış!

8. "hayat" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
B) Bu eğlence kulübünde hayat yok, başkasına gidelim.
C) Hayatımın en anlamlı ödülünü aldım.
D) İnsan hayatında bundan daha önemli ne var?
E) Gerçekten de hayat, insana çok şey öğretiyor.

Doğru!

Yanlış!

9. "Sancısız doğum olmaz" sözüyle anlatılmak istenen düşünce, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bütün doğumlar sancılı geçer.
B) Sıkıntılar hiçbir zaman insanın peşini bırakmaz.
C) İnsanlar bir işe başlarken birçok sorunla karşılaşırlar.
D) Çaba harcamadan, yorulmadan hiçbir başarı elde edilemez.
E) Kazanmak, insanın elinde olan bir şeydir.

Doğru!

Yanlış!

10. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?
A) Boyun eğmek - Karşının isteklerini kabullenmek
B) Kabak tadı vermek - Bir şeyden bıkacak duruma gelmek
C) Yüreği ağzına gelmek - Tıka basa yemek
D) Burnundan solumak - Çok kızgın ve sinirli durumda olmak
E) Eli ekmek tutmak - İş yapabilme, para kazanabilme durumu

Doğru!

Yanlış!

11. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde zarf tümleci bulunmamaktadır?
A) Bütün işlerimi yarına bıraktım.
B) Adaylar yarın sınava giriyor.
C) Bugünün yarını da vardır, unutmayın!
D) Ders kayıtları yarın sona erecekmiş.
E) Yeni evimize yarın taşınacağız.

Doğru!

Yanlış!

12. "Bu mutlu günü sizlerle birlikte, yeni binamızda geçirmek istedik" cümlesinde aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?
A) Arasöz
B) Zarf tümleci
C) Dolaylı tümleç
D) Özne
E) Belirtili nesne

Doğru!

Yanlış!

13. "Gülmek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Gülünce, gözlerinin içi gülüyor.
B) Sen gül ki biz de gülelim.
C) Murat'ı gülerken görmek ne güzel
D) Herkesi kendine güldürdün, sakar!
E) Gülmek insanın ömrünü uzatırmış.

Doğru!

Yanlış!

14. Aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlama gelen hiçbir söz bulunmamaktadır?
A) Yalnızlık artık beni boğmaya başladı.
B) Bir kurumu yönetmek, bir ülkeyi yönetmeye benzer.
C) Bazen sıkıntıdan patlayacak duruma geliyorum.
D) Donuk tavırlar hiç kimsenin hoşuna gitmez.
E) İnsan bir makama gelince neden kendini kaybeder ki?

Doğru!

Yanlış!

15. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "insanların hepsinin aynı değerde olmadığı, onlara karşı gösterilen sevgi ve tutumların değişebileceği" anlamına gelmektedir?
A) Ben güzele güzel demem, güzel benim olmadıkça.
B) Garip kuşun yuvasını Allah yapar.
C) Tok, açın halinden anlamaz.
D) Kimi misafir kapıdan girerken sevindirir, kimisi de çıkarken.
E) Az veren candan, çok veren maldan.

Doğru!

Yanlış!

16. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bir koşul bildirmektedir?
A) Çiğnemeden yutulmaz
B) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
C) Kaçan balık büyük olur
D) Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.
E) Bugünün işini yarına bırakma.

Doğru!

Yanlış!

17. "Ancak bir aptal, suyun derinliğini iki ayağıyla ölçer" cümlesiyle anlatılmak istenen düşünce, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İleriyi görmeden, tedbirsizce hareket edilmemelidir.
B) Bir suya girmeden önce, onun derinliğini bilmek gerekir.
C) Bir işe başlarken samimi ve disiplinli olmalıyız.
D) Yaptığımız iş bize mutluluk vermiyorsa o işi bırakmalıyız.
E) Aptal insanlar her zaman hata yaparlar.

Doğru!

Yanlış!

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul anlamı bulunmamaktadır?
A) Yöreyi iyi bildiğim için konuklara ben rehberlik ettim.
B) Üniversiteyi kazanmazsan boş gezersin.
C) Sen bana bir adım gel, ben sana iki adım geleyim.
D) Yeteneğin yoksa müzisyen olamazsın.
E) İnsan çalışmadan hiçbir işi başaramaz?

Doğru!

Yanlış!

19. Altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
A) Doktor bize soğuk davranınca hemen çıktık.
B) Onun sıcak tavırları herkesin dikkatini çekmişti.
C) Bu yalan sözlerle daha nereye kadar gidebilirsin?
D) Artık sorunları kaldıramayacak duruma geldim.
E) Tatlı bir rüya gördüm, keşke hiç uyanmasaydım.

Doğru!

Yanlış!

20.

I. Eğitim, insanın içini parlatmaktır.
II. Öğrenme, hayat boyu devam eder.
III. Eğitimde önemli olan, bireye saygıdır.
IV. Ağaç yaşken eğilir.

Yukarıdaki cümlelerden hangileri anlamca birbirleriyle çelişir?
A) I-II
B) II-III
C) II-IV
D) III-IV
E) I-IV

Doğru!

Yanlış!

21. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde nesne kullanılmamıştır?
A) İnsanlara olan güvenimi yitirdim.
B) Oluşan zararı karşılayacağını söylüyor.
C) Kahvaltı için peynir ve zeytin aldım.
D) Başarısından dolayı öğrencimizi kutluyoruz.
E) Çocukların istekleri de hiç bitmiyor.

Doğru!

Yanlış!

22. Aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla "özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem" vardır?
A) Türkiye bu maça çok iyi hazırlandı.
B) İnsanlar bu saatte nereye gidiyor?
C) Çalışanla çalışmayanı bir tutmayın.
D) Bu mirası korumak, hepimizin görevidir.
E) Renkli giyinmeyi çok seviyorum.

Doğru!

Yanlış!

23. Aşağıdaki sorulardan hangisi dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir?
A) Senin evde olmadığını nereden bileyim?
B) Bu çocuklar buraya neye geldiler?
C) İşi gücü olmayana kim kız verir ki?
D) Anahtarlarımı az önce hanginize teslim etmiştim?
E) Oyundayken topu kime atacağını mı şaşırdın?

Doğru!

Yanlış!

24. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde nesne kullanılmamıştır?
A) Sorulardan birkaçını ben de boş bıraktım.
B) Az önceki adam marketten bir şey aldı.
C) Küçük çocuk, eve bir paket bıraktı.
D) Annem, akşam yemeğine mantı yapıyor.
E) Yorulduğumu anlayınca biraz dinlendim.

Doğru!

Yanlış!

25. "Güneş ışınları, dışarıda dolaşanları zaman zaman olumsuz etkiliyordu" cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Ne?
B) Niçin?
C) Kimi?
D) Nasıl?
E) Ne zaman?

Doğru!

Yanlış!

26. Aşağıdaki seçeneklerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteş karşılığı Türkçede bulunmaz?
A) Babamdan bin lira alıp cebe attım.
B) Ak güvercinler ne de güzel uçuşuyor.
C) Sakın geç kalma, erken gel.
D) Eve bir göz atıp gel bakalım.
E) Şu çocuğa yüz verme, çok şımarıyor.

Doğru!

Yanlış!

27. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi eş anlamlı bir eşleştirme değildir?
A) Yüzyıl - milenyum
B) Mesele - sorun
C) Edat - ilgeç
D) Çağ - asır
E) Zengin - varlıklı

Doğru!

Yanlış!

28. "Bugün çok gergindin, …" cümlesi aşağıdakilerin hangisi ile sürdürülemez?
A) Önüne gelene çattın.
B) Sebebini söyler misin?
C) Eteklerin zil çalıyordu.
D) Gerginliğin yüzünden okunuyordu.
E) Umarım biraz sakinleşmişsindir.

Doğru!

Yanlış!

29. "Kırıl, ama asla eğilme!" diyen bir kişinin, aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?
A) Önemli olan, insanın kendi başına ayakta kalabilmesidir.
B) İnsan, onuruyla yaşamalı; işinde dürüst olmalı.
C) Becerikli insan, kimseye muhtaç olmadan yaşayabilendir.
D) Başımız sıkıştığında sığınacak bir kapımız olmalı.
E) Çareyi başkalarında arayanlar, güçsüz insanlardır.

Doğru!

Yanlış!

30. "İnsanlar bir konu ya da kişi hakkında karar verirken tarafsız olmalıdırlar" cümlesiyle aynı anlama gelen seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hiç kimse bir başkası hakkında olumsuz görüş bildirmemelidir.
B) Bir insan hakkında karar verirken, çevre şartlarını da göz önünde bulundurmalıyız.
C) Haklıyı ödüllendirmeli, haksızı cezalandırmalıyız.
D) Vereceğimiz kararlarda nesnelliği elden bırakmamalıyız.
E) Yalnız başımıza karar veremediğimizde başkasına danışmalıyız.

Doğru!

Yanlış!

31. Aşağıdakilerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Hata yapmak istemeyen / beni / dinlesin.
B) Kullanma kılavuzunu / okumadan / paketi / açmayın.
C) Yetişkin bir insan / nasıl davranacağını / iyi / bilir.
D) Ayrılık saati yaklaştıkça / öğrenciler / ağlıyordu.
E) Önümüzdeki ders / aynı saatte / burada / toplanıyoruz.

Doğru!

Yanlış!

32. "için" edatı, aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Senin için bu canıma bile kıyarım, anlıyor musun?
B) Bayrak için savaşanları asla unutmadık.
C) Çocuklar için de birer bilet almıştım.
D) İnsanlar para için neleri feda etmiyorlar ki…
E) Atalarımız bu ülke için canlarını feda etmişler.

Doğru!

Yanlış!

33. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel (objektif) bir değerlendirme içermez?
A) Burası, kalkınmada öncelikli iller arasına alınmıştır.
B) Doktorların tanısı migren olsa da, ben buna inanmıyorum.
C) Boşanma davalarındaki artış, basına da yansıdı.
D) Bu yıl, geçen yıla oranla daha sıcak geçiyor.
E) İktidarın bu kararı, muhalefeti rahatsız etmeye başladı.

Doğru!

Yanlış!

34. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir amaç bildirmektedir?
A) Karpuzu çok sevdiğim için çok yerim.
B) Kavga çıktığı için maç ertelendi.
C) Kendine çeki düzen vermediği için kaybetti.
D) Derse geç kaldığı için içeri alınmadı.
E) Sınava hazırlanmak için kursa yazıldım.

Doğru!

Yanlış!

35. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir kişileştirme yapılmamıştır?
A) Yollar insanlara bir şeyler anlatıyor.
B) Baksana, gökyüzü ne güzel ağlıyor.
C) Rüzgâr, kulağımıza bir şeyler fısıldıyor.
D) Beni en çok da sensiz kalmak üzüyor.
E) Aman sus, yerin kulağı vardır.

Doğru!

Yanlış!

36. "dışarı" sözcüğü, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Tekstil ürünlerimiz dışarıda iyi tutuluyor.
B) Bu ses galiba dışarıdan geliyor.
C) Camdan dışarı bak, gelen olursa haber ver.
D) Dışarısı buz gibi, lâpa lâpa kar yağıyor.
E) Biraz dışarı çıkıp hava alabiliriz.

Doğru!

Yanlış!

37. "doğru" sözcüğü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde terim anlamda kullanılmıştır?
A) Canım, sen üzerine doğru dürüst bir şey giyin.
B) Doğruluk, insanı olgunlaştırır ve yüceltir.
C) Doğru söylüyorsun, sana katılıyorum.
D) Buradan doğru git, sonra sağa dön…
E) Soruyu çözerken, daireye teğet bir doğru çizin.

Doğru!

Yanlış!

38. Aşağıdaki seçeneklerde verilen eşleştirmelerden hangisi anlamca birbiriyle ilgisizdir?
A) Deniz - olta
B) Su - kimya
C) Altın - yürüyüş
D) Ders - eğitim
E) Bebek - mama

Doğru!

Yanlış!

39. "Gülerken göbeği hoplamayan adamdan korkulur" cümlesiyle anlatılmak istenen kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Samimiyet
B) Cesaret
C) Komedi
D) Kahkaha
E) Kültür

Doğru!

Yanlış!

40. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir öneri (tavsiye) yoktur?
A) Konuş ki açılasın.
B) Dikkatli olursan az yanılırsın.
C) Ağlamadan ayrılık olmaz.
D) İşe alınabilmek için temiz giyinmen gerekiyor.
E) Saygı görmek için saygı göstermek gerekir.

Doğru!

Yanlış!

41. Aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı, bize farklı bir öğeyi buldurur?
A) İki gündür kimi arıyorsunuz?
B) Olay tam olarak nerede gerçekleşti?
C) Bu otobüs buradan nereye gider?
D) Anlattığın filmi kimlerde izledin?
E) Cep telefonunu kime sattın?

Doğru!

Yanlış!

42. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden - sonuç ilişkisi vardır?
A) Çok televizyon izlediğinden bütün reklâmları ezberlemiş.
B) Yemeği beğenmediysen lokantaya gidelim.
C) Seni kırdıysam özür dilerim.
D) Kazanmak istiyorsan çok çalışmalısın.
E) Yardıma ihtiyacın varsa çekinmeden söylemelisin.

Doğru!

Yanlış!

43. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir karşılaştırma anlamı vardır?
A) Bu roman, insanı alıp götürüyor uzaklara.
B) Yazım kışıma uymaz, kışım yazıma.
C) Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir.
D) Sizin için ne yapabilirim?
E) Artık yaşam tarzınızı değiştirmek zorundasınız.

Doğru!

Yanlış!

44. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde mecaz anlamlı sözcük bulunmamaktadır?
A) Çok kazık bir sınavdı, ama yine de başardık.
B) Soğuktan yüzüm kızardı, biraz ısınayım.
C) Kıllık etmek hüner değildir, bunu böyle bil.
D) Toplumun yaralarını sarmak hepimizin görevidir.
E) Can çekişen aşkımızı yaşatmaya çalışmalısın.

Doğru!

Yanlış!

45. Aşağıdakilerin hangisinde "hasta" sözcüğü, yüklemin bir parçası olarak kullanılmıştır?

A) Acil servis aracıyla bir hasta getirdiler.
B) Çocukların derdini çekmekten hasta oldum.
C) Dayım sağlam gitti, hasta geldi.
D) Bunun acısını hastalardan mı çıkarıyorsun?
E) Hastalanan kişileri hemen doktora götürdük.

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için testi paylaş !

Subscribe to see your results

Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı – Bölüm 1

Bu sınavdaki %%total%% sorudan %%score%% tanesine doğru cevap verdin

%%description%%

%%description%%

İlgili içerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu