7. Sınıf Tam Sayılar Testi

Tam sayılar, pozitif ve negatif tam sayılar kümesi ve sıfırın birleşimi ile oluşan sayı kümesidir. Sayma sayılarının soluna artı anlamında + işareti yazıldığında +1, +2, +3, +4, …sayıları elde edilir. Bu sayılara pozitif tam sayılar denir ve kümesi Z+ ile gösterilir.

Sayma sayılarının soluna eksi anlamında işareti yazıldığında -1, -2, -3, -4, … sayıları elde edilir. Bu sayılara negatif tam sayılar denir ve kümesi Z- ile gösterilir.

Pozitif ve negatif tam sayılarla sıfır, tam sayıları oluşturur ve tam sayılar kümesi Z ile gösterilir.

» Sıfır ne negatif ne de pozitif tam sayıdır. Sıfırın işareti yoktur.
» Solunda işareti olmayan (sıfır hariç) sayılar pozitif olarak alınır.
» Her doğal sayı aynı zamanda bir tam sayıdır.

Şimdide konuyla ilgili testi çözerek bilgi düzeyimizi ölçelim…

1) –4 ile +4 arasında olan tam sayıların oluşturduğu küme aşağıdakilerden hangisidir?
{–4, 0, +4}
{–3, –2, –1, 0, 1, 2, 3}
{0, 1, 2, 3}
{–3, –2, –1, 1, 2, 3}

Doğru!

Yanlış!

2) Aşağıdakilerden hangisi –2 ile +4 arasındaki tam sayılardan birisi değildir?
0
-1
2
-3

Doğru!

Yanlış!

3) İki basamaklı en büyük negatif tam sayı a, iki basamaklı en küçük pozitif tam sayı b ise, (a,b) ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?
(10, 10)
(–10, 10)
(10, –10)
(–10, –10)

Doğru!

Yanlış!

4) IaI = 4 ise a sayısının en büyük ve en küçük değerleri aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisidir?
-2; 2
-4; 4
-8; 8
0; 0

Doğru!

Yanlış!

5) Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
–2 < –3 < –4
–5 < 0 < –2
–2 < –3 < 3
–2 < –1 < 0

Doğru!

Yanlış!

6) a < 20, b > –20 ise a nın en büyük tam sayı değeri ile b nin en küçük tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a = 19 b = –19
a = 19 b = –21
a = 21 b = –19
a = 21 b = –21

Doğru!

Yanlış!

7) 11 < x < 101 aralığında kaç tane x tek tam sayısı vardır?
44
45
46
47

Doğru!

Yanlış!

8) |3| + |–5| toplamının eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
2
3
5
8

Doğru!

Yanlış!

9) |–12| + |+12| - |–3| işleminin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
-3
3
21
27

Doğru!

Yanlış!

10) |x| = 1 ise x in alabileceği değerlerin kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
{–1, 1}
{1}
{–1}
{–1, 0, 1}

Doğru!

Yanlış!

11) (–2), (+5), 0, |–12|, (–4), |+3|, (+2) ifadeleri küçükten büyüğe sıralanırsa ortadaki sayı aşağıdakilerden hangisi olur?
0
(+2)
|+3|
(+5)

Doğru!

Yanlış!

12) Aşağıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
I. |–5| < +5 IV. –7 < –8
II. |–3| = |+3| V. +7 < +8
III. –5 < 0 VI. –5 < |–5|
3
5
6
4

Doğru!

Yanlış!

13) I-100I ? (-100) ifadesinde ? yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
>
<
=

Doğru!

Yanlış!

14) -12, -5, +4, 0 sayılarının mutlak değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
-12, -5, +4, 0
+12, +5, +4, 0
+12, +5, -4, 0
-12, +5, -4, 0

Doğru!

Yanlış!

15) I-51I < x < I109 -I-9II eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır?
46
47
48
49

Doğru!

Yanlış!

16) Aşağıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur?
l. I-7I=I9 - 2I
ll. I+5I=I-5I
lll. I0I = 0
IV. I10 – 5 + 7I = I24 - 12I
1
2
3
4

Doğru!

Yanlış!

17) I-100I, -90, 0, +15, I+50I, -75 sayıları sayı doğrusu üzerine yerleştirilirse en solda hangi sayı olur?
I+50I
-75
-90
+15

Doğru!

Yanlış!

18) Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
-5 < I-1I < 0 < +5
0 < -5 < I-1I < +5
I-1I < -5 < 0 < +5
-5 < 0 < I-1I < +5

Doğru!

Yanlış!

19) (-5), (+2) ve (-4) tam sayılarının toplama işlemine göre terslerinin çarpımı kaçtır?
-40
-20
20
40

Doğru!

Yanlış!

20) Bir apartmanın 4.katında asansöre binen Oğuz Bey -2 kata indiğinde kaç kat inmiş olur?
2
4
5
6

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için testi paylaş !

Subscribe to see your results

7. Sınıf Tam Sayılar Testi

Bu sınavdaki %%total%% sorudan %%score%% tanesine doğru cevap verdin

%%description%%

%%description%%

Yükleniyor...

TiTaNiC

İnternet ortamında hobi amaçlı yayınladığı içeriklerle kullanıcılara doğru bilgilere ulaştırmayı ve eğlendirmeyi hedeflemektedir...

İlgili içerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu