Padişahların burçlarını biliyor musunuz?

Tarihe damgasını vurmuş Osmanlı padişahları arasında sizce en yaygın burç hangisi? İşte döneme adını altın harflerle yazdırmış tahtın sahibi olan padişahların burçları…

Burada sadece doğum tarihi bilinen 31 tane Osmanlı padişahının burçları ve doğum tarihleri tam olarak bilinmekte 5 padişahın hangi burç oldukları tam olarak bilinmemektedir.

Padişahlar ve Burçları

01. Osman Gazi
Osman Gazi

02. Orhan Gazi
Orhan Gazi

İlgili içerikler

03. Murat Hüdâvendigâr
I. Sultan Murad Hudavendigar

04. Yıldırım Bayezit – Yay Burcu
Yıldırım Bayezid
03 Aralık 1447’de dünyaya gelen I. Bayezit Yay burcuydu. Cesareti ön plandaydı. Jüpiter’ den etkileniyordu. Nitekim dini duyguları da bu sebeple ön plandaydı. Seyahatten, iletişimden hoşlanırdı. Çok güzel konuşurdu. Yay erkekleri gibi o da insanların dış görünüşlerinin ötesinden bakıp sadece gerçek değerleri arardı.

05. Sultan Çelebi Mehmet
Çelebi Mehmed

06. Sultan İkinci Murat
Sultan İkinci Murat

07. Fatih Sultan Mehmet – Koç burcu
Fatih Sultan Mehmed
Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahı Fatih Sultan Mehmet, 19 Mart 1432 doğumlu. Koç burcu olan Fatih Sultan Mehmet, ağırkanlılığının yanı sıra sabırlıydı. Koç burcu ihtiraslı bir yapıya sahiptir ve Fatih Sultan Mehmet’te de bu özellik belirgindir.

08. Sultan İkinci Bayezit – Yay Burcu
Sultan İkinci Bayezid

Uzun boylu, geniş göğüslü ve kuvvetli bir vücuda sahipti. Yüzü yuvarlak ve gözleri elâ idi. Cesur ve atılgandı. Aynı zamanda çok halim, selim ve dinine bağlı bir padişahtı. Babası Fatih Sultan Mehmed Han ilmi karşı büyük bir sevgi beslediği için, oğlu Bayezid’e her şeyden evvel kuvvetli bir tahsil vermeyi düşünmüştü.

09. Yavuz Sultan Selim – Terazi Burcu
Yavuz Sultan Selim
Dokuzuncu Osmanlı padişahı ve 88. İslam halifesi Yavuz Sultan Selim, 10 Ekim 1470’te doğdu. Terazi burcu olan Yavuz Sultan Selim, sert bir mizaca sahipti. Kabalıktan hiç hoşlanmazdı.

10. Kanuni Sultan Süleyman – Boğa Burcu
Kanuni Sultan Süleyman
Osmanlı İmparatorluğu’nun onuncu padişahı ve 89. İslam halifesi Kanuni Sultan Süleyman’ın doğum tarihi 27 Nisan 1495’di. Kanuni Sultan Süleyman’ın burcu Boğa’ydı. Çalışkan ve hırslı bir kişiliğe sahipti. Hürrem Sultan’a olan büyük aşkıyla bilinir. Burç olarak da iyi bir aşık olduğu söylenebilir. Yaptığı işlerde aceleci davranmazdı. Geniş bir perspektife sahipti. Bu sebeple aldığı kararlarda çok düşünüp bir hareket eder ve aldığı kararları kolay kolay değiştirmezdi.

11. Sultan İkinci Selim – İkizler Burcu
Sultan İkinci Selim
90. İslam halifesi II. Selim, İkizler burcuydu. 28 Mayıs 1524’te doğan II. Selim, esprili bir şahsiyete sahipti. Çok zekiydi ve duyguları ön planda olmasına rağmen duygularının esiri değildi. Sürekli öğrenme yanlısıydı.

12. Sultan Üçüncü Murat – Yengeç Burcu
Sultan Üçüncü Murad
Divan edebiyatındaki mahlasıyla Muradi; 4 Temmuz 1546 doğumlu. Yengeç burcu olan III. Murat, hatıralara çok değer veren bir şahsiyete sahipti.

13. Sultan Üçüncü Mehmet – İkizler Burcu
Sultan Üçüncü Mehmed
Divan edebiyatındaki mahlasıyla Adli; III. Mehmet, 13. Osmanlı Padişahı ve 92. İslam halifesidir. 26 Mayıs 1566 doğumlu olan III. Mehmet’in burcu İkizlerdi. Tasavvuf ve bilim merakı dikkat çekicidir. Merkür’ ün etkisindeydi.

14. Sultan Birinci Ahmet – Koç Burcu
Sultan Birinci Ahmed
93. İslâm halifesi I. Ahmet, 18 Nisan 1950 doğumluydu. Koç burcu olan I. Ahmet, yazdığı şiirlerle burcunun duygusal tarafını ortaya koyuyordu. Gayretli bir kişiliğe sahipti. Devlet işlerini kendi yapmayı severdi. Jüpiter’in de etkisinden dolayı sosyal sorumluluk yönü çok gelişmişti.

15. Sultan Birinci Mustafa – Yengeç Burcu
Sultan Birinci Mustafa
94. İslam halifesidir. 05 Haziran 1644 doğumlu olan I. Mustafa, İkizler burcunun etkisindeydi. Tatlı dili ile dikkat çekmiştir. Şairliği ve hattatlığı da vardır.

16. İkinci Sultan Osman – Akrep Burcu
İkinci Sultan Osman
Genç Osman, divan edebiyatındaki mahlasıyla Farisî, 3 Kasım 1604 doğumlu. Akrep burcu olan II. Osman, keskin ve etkileyici bakışlara sahipti. Zekası kıvrak ve şahsiyeti merhameti ihtiva ederdi. Akrep burcu da bunları içerir. Tarih onu II. Fatih olabilirdi ihtimali ile tanır. Ancak 1622 tarihinde boğdurularak infaz edilmiştir. O gün güneş tutulmasının yaşanması da ilginçtir.

17. Sultan Dördüncü Murat – Aslan Burcu
Sultan Dördüncü Murat
96. İslam halifesi IV. Murat, 27 Temmuz 1612 doğumluydu. Aslan burcu olan IV. Murat, burcunun liderlik özelliklerini çok iyi yansıtırdı ve güçlü bir karaktere sahipti. Mükemmeliyetçi ve titizdi.

18. Sultan İbrahim – Akrep Burcu
Sultan İbrahim
97. İslam halifesi Sultan İbrahim’in doğum tarihi 05 Kasım 1616’ydı. Burcu akrep olan Sultan İbrahim deli olarak nam salsa da hayalperest ve maceracı bir kişiliğe sahipti. Çok zeki bir sultan olduğu da ileri sürülür ki bunun en büyük kanıtı IV. Murat’ ın emriyle infaz edilmesinden kurtulmasıdır.

19. Sultan Dördüncü Mehmet – Oğlak Burcu
Sultan Dördüncü Mehmed
98. İslam halifesi IV. Mehmet, 02 Ocak 1642 doğumluydu. Oğlak burcu olan IV. Mehmet, iyi bir avcıydı. Üstelik zarif bir kişiliğe sahipti. Edebi eserler de vermiştir. Diğer oğlak padişahlarından farkı onlardan daha dikkatli olması ve kolay kolay kararsızlığa düşmemesiydi. Viyana kuşatması buna bir örnektir.

20. Sultan İkinci Süleyman – Koç Burcu
Sultan Süleyman
15 Nisan 1642 yılında doğdu. Hayli şişmandı. Dış görünümü halim selim, hatta davranışları entelektüeldi. Sosyal bir kişilik izlenimi veriyordu. Güzel konuşuyordu, merhametliydi, sabırsızdı.

21. Sultan İkinci Ahmet – Balık Burcu
Sultan İkinci Ahmet
25 Şubat 1643 tarih doğumlu. 21. Osmanlı padişahı ve 100. İslam halifesi olan II. Ahmed, Balık burcu olan II. Ahmed, burcunun tüm özelliklerini taşıyordu. İçine kapalıydı ve sürekli düşünceli bir ruh haline sahipti. Aşka aşık biriydi.

22. Sultan İkinci Mustafa – İkizler Burcu
Sultan İkinci Mustafa

İstanbul’da dünyaya geldi. Kuvvetli bir ilim tahsili yaptı. Tahta geçtiğinin üçüncü günü yapacağı işleri anlatan bir yazı neşretti. Yazısında : “Zevk, sefa ve rahatı kendimize haram eylemişizdir.” diyordu.

23. Sultan Üçüncü Ahmet – Oğlak Burcu
Sultan Üçüncü Ahmed
31 Aralık 1673 yılında doğdu. Müzisyendi. İnce zevkliydi. İçki ve kumara hayli düşkündü. Dış görüntüsüne özen gösterirdi. Lale Devri sefasını da o sürdü. 1721 yılında ilk matbaanın açılmasına da o izin verdi. Fakat, patlayan Patrona Halil İsyanı ile 27 yıl oturduğu tahttan indirildi.

24. Sultan Birinci Mahmut – Aslan Burcu
Sultan Birinci Mahmud
2 Ağustos 1697 yılında doğdu. Azimli ve sebatkardı. Patrona Halil İsyanı’nı bastırdı. Belgrat’ı aldı. Deprem bile onun cesaretini kırmadı. Döneminde onarımlar bitirildi. İstanbul rahat bir nefes aldı. Yanan dükkan ve evlerin zararını kendisi karşıladı. Büyük projelere imza attı.

25. Sultan Üçüncü Osman – Oğlak Burcu
Sultan Üçüncü Osman
1754-1757 yılları arasında hükümdarlık koltuğunda oturan III. Osman’ın doğum tarihi 02 Ocak 1699’du. Burcu Oğlak. Sert bir mizaca sahipti. Buna rağmen eli açıktı. Yardım etmeyi severdi. Çok sabırsız ve sinirliydi.

26. Sultan Üçüncü Mustafa – Kova Burcu
Sultan Üçüncü Mustafa
28 Ocak 1717 yılında doğdu. Heybetli bir vücuda sahipti. Hazineyi altınla doldurdu. Yeni deneyimlere meraklıydı. Kara ve Deniz mühendishanelerini ilk o kurdu.

27. Sultan Birinci Abdülhamit – Balık Burcu
Sultan Birinci Abdülhamid
20 Mart 1725 yılında doğdu. Ok-yay konusunda iddialı, iyi bir hattat ve duygusaldı. Gizemli bilimlere çok meraklıydı. Almanlara karşı kazandığı önemli zaferlere sevinemedi. Çünkü 25 bin sivil ve askerin öldüğünü duyunca felç geçirdi ve 64 yaşında öldü.

28. Sultan Üçüncü Selim – Oğlak Burcu
Sultan Üçüncü Selim

Sarayda çok güzel bir Şekilde yetiştirildi. Edebiyata ve güzel yazı yazmaya çok meraklı idi. Yazmış olduğu hat ve levhalardan bazıları cami ve türbelerde asılmıştır. Arapça ve Farsça lisanlarına fevkalade vakıftı. Çok merhametli ve nazik tabiatlı idi.

29. Sultan Dördüncü Mustafa – Başak Burcu
Sultan Dördüncü Mustafa

Yetişmesi ile annesi meşgul oldu. İyi bir tahsil yaptırdı. Diğer padişahlar gibi o da hattatlığa çalıştı. Gayet güzel yazıları vardır. Osmanoğulları içinde Beşinci Murad’dan sonra en az padişahlık yapanlardan birisidir.

30. Sultan İkinci Mahmut – Yengeç Burcu
Sultan İkinci Mahmud
Osman Gazi ve Sultan İbrahim’den sonra Osmanlı hanedanının üçüncü ve son soy atası II. Mahmut, 20 Temmuz 1758 doğumluydu. Yengeç burcu olan II. Mahmut, diğer yengeçler gibi eskiye sadıktı. Eski eserlere ve değerlere önem verirdi. Duygusaldı. Sabırlı ve cesur bir şahsiyeti ihtiva ediyordu.

31. Sultan Birinci Abdülmecit – Boğa Burcu
Sultan Birinci Abdülmecid

Yakışıklı olan Sultân Abdülmecîd, babasının aksine nazik, zeki ve merhametli idi. Devleti kendisi değil, Tanzîmât hareketini hazırlayan bürokrasi yönetmiş idi. Bürokrasinin en ileri gelenleri ise, Reşid Paşa ve Tanzimâtçı ekibi idi. Ancak Reşid Paşa ve ekibinin muhâlifleri ilk yıllarında daha da hâkim durumdaydılar.

32. Sultan Abdülaziz – Kova Burcu
Sultan Abdülaziz

Çok kuvvetli bir tahsil gören padişahın edebi kültürü de gayet genişti. Uzun boylu, değirmi yüzlü, kumral sakallı ve geniş omuzluydu. Vücudu pek iri ve heybetli idi. Cihan pehlivanları ile güreşebilecek kuvvete sahipti.

33. Beşinci Sultan Murat – Başak Burcu
Beşinci Sultan Murad
12 Eylül 1840 yılında doğdu. Başak burcunun bize göre belki de en kötü örneği. 35’inde tahta çıktı. Ancak taht ona yaramadı. Dengesini yitirdi. Bunun üzerine tahttan indirilerek Çırağan Sarayı’nda sürgüne gönderildi. 93 gün padişahlık yaptı.

34. Sultan İkinci Abdülhamit – Terazi Burcu
Sultan İkinci Abdülhamid
Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. padişahı ve 113. İslam halifesi II. Abdülhamid, 21 Eylül 1843 doğumlu. Terazi burcu olan II. Abdülhamid, aklıyla ön plana çıkmıştır.

Nitekim Bismark (Alman veliahtı) onun için şu sözleri sarf etmiştir:” 100 gram aklın 90`ı Abdülhamit`te, 5 gramı bende, 5 gramı da diğer siyasetçilerde.” Ayrıca sosyal kurumlara da önem verirdi.

35. Sultan Mehmet Reşat – Akrep Burcu
Sultan Mehmed Reşad
Osmanlı İmparatorluğu’nun 35. padişahı ve 114. İslam halifesi V. Mehmet (Reşad), Akrep burcuydu. 02 Kasım 1884 doğumlu olan V. Mehmet (Reşad), çok yardımsever bir kişiliğe sahipti.

36. Sultan Mehmet Vahdettin – Kova Burcu
Sultan Mehmed Vahdeddin
2 Şubat 1861 yılında doğdu. Son Osmanlı padişahıdır. Kararsız biridir. Mondros ve Sevr onun döneminde yapıldı. Tahttan indirildi. Avrupa’yı dolaştı. İtalya’da San Remo’da oturma kararı verdi. 1926’da 65 yaşında vefat ettiğinde, borcu yüzenden tabutuna haciz konuldu.

TiTaNiC

İnternet ortamında hobi amaçlı yayınladığı içeriklerle kullanıcılara doğru bilgilere ulaştırmayı ve eğlendirmeyi hedeflemektedir...

İlgili içerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu