Uzman Öğretmenlik “Özel Eğitim ve Rehberlik” Deneme Sınavı

Uzman öğretmenlin ve başöğretmenlik sınavına hazırlanan öğretmenlerimiz için 15 sorudan oluşan “Özel Eğitim ve Rehberlik” deneme sınavıdır.

Bu sınavda her çözümde cevapların yeri değişecektir. Tüm soruları hatasız şekilde cevaplayana kadar tekrarlanması yararlı olacaktır.

Diğer Uzman Öğretmenlik  Sınavları >>

Özel Eğitim ve Rehberlik Deneme Sınavı – 15 SORU

1. Aşağıdaki rehberlik ilkelerinden hangisi bireyin özgür seçimler yapabilmesiyle daha çok ilişkilidir?
Rehberlikte gizlilik esastır.
Rehberlik uygulamaları okulun amaç ve ihtiyacına göre farklılaşabilir.
Rehberlik hizmetleri yaşam boyu sunulur.
Rehberlik hizmetleri hem bireye hem de topluma karşı sorumludur.
Rehberliğin temelinde demokratik ve insancıl bir anlayış vardır.

Doğru!

Yanlış!

2. 7. sınıf öğrencisi Ali. öğretmenlerinin gözüne girmek ve arkadaşları tarafından sınıfın en çalışkan öğrencisi olarak değerlendirilmek için sürekli pamuk kaldırmakta ve derslerde ön planda olmaya çalışmaktadır.

Buna göre Ali'nin davranışları öncelikle aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisini karşılamaya yöneliktir?
Fizyolojik
Bilme anlama
Sevgi
Saygı- statü
Güvenlik

Doğru!

Yanlış!

3. Bireyin içerisinde bulunduğu mesleki gelişim döneminin ödevlerini yerine getirmesi ve kendine uygun meslek seçebilecek düzeyde olması aşağıdaki kavramların hangisiyle en doğru şekilde açıklanabilir?
Yetenek
Değer
Öz yetkinlik
Mesleki olgunluk
Statü

Doğru!

Yanlış!

4. Ülkemiz. her zaman farklı ülkelerden göç almaktadır. Bunun sonucunda da bazı bölgelerimizde dc okullarda göçmen sayısı anmaktadır. Buna göre öğretmenin, öğrencilerinin göçmenlere karşı duygu, düşünce ve davranışlarıyla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak için aşağıdaki tekniklerin hangisinden yararlanması uygundur?
Kişilik envanteri
Basan testi
Tutum envanteri
İlgi envanteri
Yetenek testi

Doğru!

Yanlış!

5. Ailesinin baskıları nedeniyle kendine uygun meslek seçmekte zorlanan öğrenciye hangi hizmet sunulmalıdır?
Müşavirlik
Çevre ile ilişkiler
Aile ile ilişkiler
Psikolojik danışma
Bilgi verme

Doğru!

Yanlış!

6. Lise son sınıftan bir grup öğrencinin birinci sınıfa yeni başlayan öğrencilere okulu, okul personelini, okulun çevresini tanıtmakla görevlendirilmesi aşağıdaki hizmetlerden hangisine örnekti?
Grup rehberliği
Akran ara buluculuğu
Akran danışmanlığı
Çevre ile İlişkiler
Süpervizyon

Doğru!

Yanlış!

7. Bir anne, çocuğuna grip aşısı yaptırmak istemektedir. Ancak çocuğu iğne vurulmaktan korktuğu için aşı vurulmak istememektedir. Anne, aşağıda verilen ifadelerden hangisini kullanırsa "ben dili"ne uygun bir tepki vermiş olur?
Aşı olmaktan korkuyorsun.
Ben de çocukken aşı olmaktan korkardım.
Aşı olmazsan hasta olursun.
Aşı olmazsan kışın grip olduğunda hastalığının ağır geçmesinden endişeleniyorum
Aşı olursan erkenden eve gidebileceksin ve yarın da tatil yapacaksın.

Doğru!

Yanlış!

8. Yaptığı bir araştırma kapsamında öğrencilerinin "Orman arazilerinin imam açılmasına yönelik duygu. düşünce ve davranış eğilimIerini" belirmek isteyen bir öğretmenin aşağıdaki tekniklerden hangisine başvurması en uygundur?
Problem tarama listesi
Kişilik testi
Tutum ölçeği
Soru listesi
Arzu listesi

Doğru!

Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangileri öğrencilerin kendileri hakkındaki bilgileri yine kendilerinin yazarak serbestçe rapor etmesi tekniğidir?
Otobiyografi
Kimdir bu?
Sosyometri
Başarısızlık nedenleri anketi
Problem tarama listesi

Doğru!

Yanlış!

10. Sınıfında özel eğitime muhtaç bir öğrencinin olduğunu bilen bir öğretmen öğrencinin sorunlarının tanımlanması ve öğrencinin sınıf içinde varlığını sürdürmesi için önemli görevler düşmektedir. Öğretmenin, özel eğitime muhtaç öğrencilerine yardım için aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?
Özel eğitime muhtaç çocukların tanılanmasında, tedavisinde ve yöneltme boyutunda gerekli çalışmaları yürütmesi
Çocukların kendilerini rahatça ifade etmelerine fırsat vererek onların duygularını yaşayabilmelerine yardımcı olması
Engelli öğrencilerin yeteneklerini en üst düzeyde sergileyebilecekleri yarışmalar, projeler geliştirmesi
Ana babanın çocuklarını kabullenmelerine ilişkin duygularının geliştirilmesine yardım etmesi
Okuldaki diğer branş veya sınıf öğretmenleriyle bir araya gelerek daha etkin ve sürekli hizmet vermenin yollarını araması

Doğru!

Yanlış!

11. Özel bir okul yöneticisi, iş başvurusunda bulunan birkaç aday öğretmenle görüşmüş ve bu görüşmede izlenimlerini önceden hazırladığı bir derecelendirme ölçeğine kaydetmiştir. Daha sonra derecelendirme ölçeklerini gözden geçirdiğinde adaylara çoğunlukla düşük puanlar verdiğini fark etmiştir.

Buna göre, okul yöneticisinin adaylara düşük puanlar vermesi, derecelendirme ölçeklerinin kullanılmasında karşılaşılan hata türlerinden hangisiyle açıklanabilir?
Genelleme
Mantık
Anlam
Yetersiz gözlem
Kişisel yanlılık

Doğru!

Yanlış!

12. Özel bir okul yöneticisi Ahmet Bey, iş başvurusunda bulunan birkaç aday öğretmenle görüşmüş ve görüşme sırasındaki izlenimlerini önceden hazırladığı bir derecelendirme ölçeğine kaydetmiştir. Bununla birlikte, ölçekte yer alan bazı özellikleri adaylarda tam olarak görememiş, bu özellikleri adayların diğer özelliklerinden yararlanmak zorunda kalmıştır. Ahmet Bey, görüşme sonunda bir adayı işe almasına karşın, seçtiği öğretmenin aradığı niteliklere tam olarak sahip olduğundan emin olamamıştır.

Buna göre, Ahmet Bey'in uygun adayı seçmekte zorlanması, dereceleme ölçeklerinin kullanılmasında karşılaşılan hata türlerinden hangisiyle açıklanabilir?
Genelleme
Mantık
Sosyal kabul
Gözlem yetersizliği
Kişisel yanlılık

Doğru!

Yanlış!

13. Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi kaynaştırma eğitiminin ilkelerinden değildir?
Özel eğitim gerektiren her bireyin akranlarıyla birlikte aynı kurumda eğitim görme hakkı vardır.
Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrenciler, özel gereksinimlerin göre birkaç sınıfta toplanırlar.
Bütün bireyler öğrenebilir ve öğretilebilir.
Karar verme süreci; aile-okul-eğitsel tanımlama, izleme ve değerlendirme ekibi dayanışmasına dayalı olarak gerçekleşir.
Hizmetler bireyin yetersizliğine göre değil, bireylerin eğitim gereksinimine göre planlanır.

Doğru!

Yanlış!

14. Nakil gelen öğrenci toplu dosyaları hangi rehberlik görevlisi tarafından incelenir ve değerlendirilir?
Sınıf Rehber Öğretmenleri
Okul Müdürü
Rehberlik hizmetlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı
Koordinatör Rehber Öğretmen
Müdür Baş Yardımcısı

Doğru!

Yanlış!

15. Psikolojik danışma etkinliği sürecinde çözüm ve alternatiflerin üretilmesi hangi basamağın içinde yer alır?
Teşhis-tanı
Analiz
Prognoz
Sentez
İzleme

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için testi paylaş !

Subscribe to see your results

Uzman Öğretmenlik “Özel Eğitim ve Rehberlik” Deneme Sınavı

Bu sınavdaki %%total%% sorudan %%score%% tanesine doğru cevap verdin

%%description%%

%%description%%

Yükleniyor...

İlgili içerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu