Yunus Emre kadılık yaptı mı?

Soru-CevapKategori: Genel SorularYunus Emre kadılık yaptı mı?
Asiye sordu 1 ay önce

2 Cevap
Kadir Gök – 1 ay önce
Yunus Emre ile ilgili eldeki kaynaklarda kadılık yaptığına dair bir bilgi yok. 
 
TRT 1 ‘de yayınlanan Yunus Emre dizisinde ise bir süre kadılık yapıp daha sonra Taptuk Emre‘nin etkisi ile kadılığı bırakarak dergaha talebe olarak giriyor. Dizinin daha çok ilgi çekmesi için farklı bir Yunus Emre profili çizilmiş olması muhtemel.

Vira – 1 ay önce
Yunus Emre kimdir? – Özet
 
Yunus Emre (1240 Eskişehir-1321), Anadolu’da yaşamış, şiirlerini Türk diliyle kaleme almış mutasavvıf ve halk şairidir. Yunus Emre’nin hayatı hakkında kesin bilgilerimiz bulunmamaktadır. Bilgilerimiz kimi eserlerinde kendi hakkında yazdıklarına ve menkıbelere dayanmaktadır.
 
Bu menkıbelere göre çiftçilikle geçinen Yunus Emre kıtlık çıkınca Kırşehir’de bulunan Hacı Bektaş Veli’nin yanına gitmeye karar verir; çünkü Hacı Bektaş kapısına gelen kimseyi geri çevirmezdi. Hacı Bektaş Yunus Emre’yi çok sever ve buğday mı, himmet mi istediğini sorar. Yunus himmetin karın doyurmayacağını, buğday istediğini söyler. Buğdayı alır, yolda pişman olup geri döner. Himmet istediğini söyler. Hacı Bektaş o anahtarı Taptuk Emre’ye verdiğini söyleyince Yunus Taptuk Emre’nin yanına gider, derviş olur ve kırk yıl boyunca dergaha odun taşır ve bir kez bile eğri odun getirmez. Soranlara o kapıdan odunun bile eğrisinin giremeyeceğini söyler. Yunus Emre erenlik mertebesine ulaşmak için her şeyi yapar fakat hiçbir zaman ulaştığını düşünmez. En sonunda dergahtan ayrılır.
 

 
Dergahtan ayrıyken yaşadıkları sonucunda erenlik mertebesine ulaştığına kani olan Yunus Emre, dergaha geri döner. Hayatını dergahta kaybettiği rivayet olunur.
 
Yunus Emre halk için halkın diliyle yazmış, bu nedenle de iyi anlaşılmış ve çok sevilmiştir. Şiirleri tasavvufidir. Aruz ölçüsüyle de şiirler yazmış olmasına rağmen en önemli şiirleri hece ölçüsü ile yazdıklarıdır. Yunus Emre’nin Risaletü’n-Nushiyye ve Divan adlarında iki eseri bulunmaktadır.

Cevabınız


Başa dön tuşu