Excelde İngilizce Formüllerin Türkçe Karşılıkları

İngilizce formüllerin Türkçe karşılıkları ve alanların listesi:

ABS MUTLAK Matematik ve Trigonometri
ACCRINT GERÇEKFAİZ Finansal
ACCRINTM GERÇEKFAİZV Finansal
ACOS ACOS Matematik ve Trigonometri
ACOSH ACOSH Matematik ve Trigonometri
ADDRESS ADRES Arama ve Başvuru
AMORDEGRC AMORDEGRC Finansal
AMORLINC AMORLINC Finansal
AND VE Mantıksal
AREAS ALANSAY Arama ve Başvuru
ASIN ASİN Matematik ve Trigonometri
ASINH ASİNH Matematik ve Trigonometri
ATAN ATAN Matematik ve Trigonometri
ATAN2 ATAN2 Matematik ve Trigonometri
ATANH ATANH Matematik ve Trigonometri
AVEDEV ORTSAP İstatistiksel
AVERAGE ORTALAMA İstatistiksel
AVERAGEA ORTALAMAA İstatistiksel
BESSELI BESSELI Mühendislik
BESSELJ BESSELJ Mühendislik
BESSELK BESSELK Mühendislik
BESSELY BESSELY Mühendislik
BETADIST BETADAĞ İstatistiksel
BETAINV BETATERS İstatistiksel
BIN2DEC BIN2DEC Mühendislik
BIN2HEX BIN2HEX Mühendislik
BIN2OCT BIN2OCT Mühendislik
BINOMDIST BİNOMDAĞ İstatistiksel
CEILING TAVANAYUVARLA Matematik ve Trigonometri
CELL HÜCRE Bilgi
CHAR DAMGA Metin
CHIDIST KİKAREDAĞ İstatistiksel
CHIINV KİKARETERS İstatistiksel
CHITEST KİKARETEST İstatistiksel
CHOOSE ELEMAN Arama ve Başvuru
CLEAN TEMİZ Metin
CODE KOD Metin
COLUMN SÜTUN Arama ve Başvuru
COLUMNS SÜTUNSAY Arama ve Başvuru
COMBIN KOMBİNASYON Matematik ve Trigonometri
COMPLEX KARMAŞIK Mühendislik
CONCATENATE BİRLEŞTİR Metin
CONFIDENCE GÜVENİRLİK İstatistiksel
CONVERT ÇEVİR Mühendislik
CORREL KORELASYON İstatistiksel
COS COS Matematik ve Trigonometri
COSH COSH Matematik ve Trigonometri
COUNT BAĞ_DEĞ_SAY İstatistiksel
COUNTA BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY İstatistiksel
COUNTBLANK BOŞLUKSAY İstatistiksel
COUNTIF EĞERSAY İstatistiksel
COUPDAYBS KUPONGÜNBD Finansal
COUPDAYS KUPONGÜN Finansal
COUPDAYSNC KUPONGÜNDSK Finansal
COUPNCD KUPONGÜNSKT Finansal
COUPNUM KUPONSAYI Finansal
COUPPCD KUPONGÜNÖKT Finansal
COVAR KOVARYANS İstatistiksel
CRITBINOM KRİTİKBİNOM İstatistiksel
CUMIMPT TOPÖDENENFAİZ Finansal
CUMPRINC TOPANAPARA Finansal
DATE TARİH Tarih ve Saat
DATEVALUE TARİHSAYISI Tarih ve Saat
DAVERAGE VSEÇORT Veritabanı
DAY GÜN Tarih ve Saat
DAYS360 GÜN360 Tarih ve Saat
DB AZALANBAKİYE Finansal
DCOUNT VSEÇSAY Veritabanı
DCOUNTA VSEÇSAYDOLU Veritabanı
DDB ÇİFTAZALANBAKİYE Finansal
DEC2BIN DEC2BIN Mühendislik
DEC2HEX DEC2HEX Mühendislik
DEC2OCT DEC2OCT Mühendislik
DEGREES DERECE Matematik ve Trigonometri
DELTA DELTA Mühendislik
DEVSQ SAPKARE İstatistiksel
DGET VAL Veritabanı
DISC İNDİRİM Finansal
DMAX VSEÇMAK Veritabanı
DMIN VSEÇMİN Veritabanı
DOLLAR LİRA Metin
DOLLARDE LİRAON Finansal
DOLLARFR LİRAKES Finansal
DPRODUCT VSEÇÇARP Veritabanı
DSTDEV VSEÇSTDSAPMA Veritabanı
DSTDEVP VSEÇSTDSAPMAS Veritabanı
DSUM VSEÇTOPLA Veritabanı
DURATION SÜRE Finansal
DVAR VSEÇVAR Veritabanı
DVARP VSEÇVARS Veritabanı
EDTE SERİAY Tarih ve Saat
EFFECT ETKİN Finansal
EOMONTH SERİTARİH Tarih ve Saat
ERF HATAİŞLEV Mühendislik
ERFC TÜMHATAİŞLEV Mühendislik
ERROR.TYPE HATA.TİPİ Bilgi
EVEN ÇİFT Matematik ve Trigonometri
EXACT ÖZDEŞ Metin
EXP ÜS Matematik ve Trigonometri
EXPONDIST ÜSTELDAĞ İstatistiksel
FACT ÇARPINIM Matematik ve Trigonometri
FACTDOUBLE ÇİFTFAKTÖR Mühendislik
FALSE YANLIŞ Mantıksal
FDIST FDAĞ İstatistiksel
FIND BUL Metin
FINV FTERS İstatistiksel
FISHER FISHER İstatistiksel
FISHERINV FISHERTERS İstatistiksel
FIXED SAYIDÜZENLE Metin
FLOOR TABANAYUVARLA Matematik ve Trigonometri
FORECAST TAHMİN İstatistiksel
FREQUENCY SIKLIK İstatistiksel
FTEST FTEST İstatistiksel
FV GD Finansal
GAMMADIST GAMADAĞ İstatistiksel
GAMMAINV GAMATERS İstatistiksel
GAMMALN GAMALN İstatistiksel
GCD OBEB Matematik ve Trigonometri
GDPROGRAM GDPROGRAM Finansal
GEOMEAN GEOORT İstatistiksel
GESTEP BESINIR Mühendislik
GETPIVOTDATA ÖZETVERİAL Arama ve Başvuru
GROWTH BÜYÜME İstatistiksel
HARMEAN HARORT İstatistiksel
HEX2BIN HEX2BIN Mühendislik
HEX2DEC HEX2DEC Mühendislik
HEX2OCT HEX2OCT Mühendislik
HLOOKUP YATAYARA Arama ve Başvuru
HOUR SAAT Tarih ve Saat
HYPERLINK KÖPRÜ Arama ve Başvuru
HYPGEOMDIST HİPERGEOMDAĞ İstatistiksel
IF EĞER Mantıksal
IMABS SANMUTLAK Mühendislik
IMAGINARY SANAL Mühendislik
IMARGUMENT SANBAĞ_DEĞİŞKEN Mühendislik
IMCONJUGATE SANEŞLENEK Mühendislik
IMCOS SANCOS Mühendislik
IMDIV SANBÖL Mühendislik
IMEXP SANÜS Mühendislik
IMLN SANLN Mühendislik
IMLOG10 SANLOG10 Mühendislik
IMLOG2 SANLOG2 Mühendislik
IMPOWER SANKUVVET Mühendislik
IMPRODUCT SANÇARP Mühendislik
IMREAL SANGERÇEK Mühendislik
IMSIN SANSIN Mühendislik
IMSQRT SANKAREKÖK Mühendislik
IMSUB SANÇIKAR Mühendislik
IMSUM SANTOPLA Mühendislik
INDEX İNDİS Arama ve Başvuru
INDIRECT DOLAYLI Arama ve Başvuru
INFO BİLGİ Bilgi
INT TAMSAYI Matematik ve Trigonometri
INTERCEPT KESMENOKTASI İstatistiksel
INTRATE FAİZORANI Finansal
IPMT FAİZTUTARI Finansal
IRR İÇ_VERİM_ORANI Finansal
ISBLANK EBOŞSA Bilgi
ISERR EHATA Bilgi
ISERROR EHATALIYSA Bilgi
ISEVEN ÇİFTMİ Bilgi
ISLOGICAL EMANTIKSALSA Bilgi
ISNA EYOKSA Bilgi
ISNONTEXT EMETİNDEĞİLSE Bilgi
ISNUMBER ESAYIYSA Bilgi
ISODD TEKMİ Bilgi
ISPMT ISPMT Finansal
ISREF EREFSE Bilgi
ISTEXT EMETİNSE Bilgi
KURT BASIKLIK İstatistiksel
LARGE BÜYÜK İstatistiksel
LCM OKEK Matematik ve Trigonometri
LEFT SOLDAN Metin
LEN UZUNLUK Metin
LINEST DOT İstatistiksel
LN LN Matematik ve Trigonometri
LOG LOG Matematik ve Trigonometri
LOG10 LOG10 Matematik ve Trigonometri
LOGEST LOT İstatistiksel
LOGINV LOGTERS İstatistiksel
LOGNORMDIST LOGNORMDAĞ İstatistiksel
LOOKUP ARA Arama ve Başvuru
LOWER KÜÇÜKHARF Metin
MATCH KAÇINCI Arama ve Başvuru
MAX MAK İstatistiksel
MAXA MAKA İstatistiksel
MDETERM DETERMİNANT Matematik ve Trigonometri
MDURATION MSÜRE Finansal
MEDIAN ORTANCA İstatistiksel
MID PARÇAAL Metin
MIN MİN İstatistiksel
MINA MİNA İstatistiksel
MINUTE DAKİKA Tarih ve Saat
MINVERSE DİZEY_TERS Matematik ve Trigonometri
MIRR D_İÇ_VERİM_ORANI Finansal
MMULT DÇARP Matematik ve Trigonometri
MOD MOD Matematik ve Trigonometri
MODE ENÇOK_OLAN İstatistiksel
MONTH AY Tarih ve Saat
MROUND KYUVARLA Matematik ve Trigonometri
MULTINOMIAL ÇOKTERİMLİ Matematik ve Trigonometri
N S Bilgi
NA YOKSAY Bilgi
NEGBINOMDIST NEGBİNOMDAĞ İstatistiksel
NETWORKDAYS TAMİŞGÜNÜ Tarih ve Saat
NOMINAL NOMİNAL Finansal
NORMDIST NORMDAĞ İstatistiksel
NORMINV NORMTERS İstatistiksel
NORMSDIST NORMSDAĞ İstatistiksel
NORMSINV NORMSTERS İstatistiksel
NOT DEĞİL Mantıksal
NOW ŞİMDİ Tarih ve Saat
NPER TAKSİT_SAYISI Finansal
NPV NBD Finansal
OCT2BIN OCT2BIN Mühendislik
OCT2DEC OCT2DEC Mühendislik
OCT2OCT OCT2HEX Mühendislik
ODD TEK Matematik ve Trigonometri
ODDFPRICE TEKYDEĞER Finansal
ODDFYIELD TEKYÖDEME Finansal
ODDLPRICE TEKSDEĞER Finansal
ODDLYIELD TEKSÖDEME Finansal
OFFSET KAYDIR Arama ve Başvuru
OR YADA Mantıksal
PEARSON PEARSON İstatistiksel
PERCENTILE YÜZDEBİRLİK İstatistiksel
PERCENTRANK YÜZDERANK İstatistiksel
PERMUT PERMÜTASYON İstatistiksel
PI Pİ Matematik ve Trigonometri
PMT DEVRESEL_ÖDEME Finansal
POISSON POISSON İstatistiksel
POWER KUVVET Matematik ve Trigonometri
PPMT ANA_PARA_ÖDEMESİ Finansal
PRICE DEĞER Finansal
PRICEDISC DEĞERİND Finansal
PRICEMAT DEĞERVADE Finansal
PROB OLASILIK İstatistiksel
PRODUCT ÇARPIM Matematik ve Trigonometri
PROPER YAZIM.DÜZENİ Metin
PV BD Finansal
QUARTILE DÖRTTEBİRLİK İstatistiksel
QUOTIENT BÖLÜM Matematik ve Trigonometri
RADIANS RADYAN Matematik ve Trigonometri
RAND S_SAYI_ÜRET Matematik ve Trigonometri
RANDBETWEEN RASTGELEARADA Matematik ve Trigonometri
RANK RANK İstatistiksel
RATE FAİZ_ORANI Finansal
RECEİVED GETİRİ Finansal
REPLACE DEĞİŞTİR Metin
REPT YİNELE Metin
RIGHT SAĞDAN Metin
ROMAN ROMEN Matematik ve Trigonometri
ROUND YUVARLA Matematik ve Trigonometri
ROUNDDOWN AŞAĞIYUVARLA Matematik ve Trigonometri
ROUNDUP YUKARIYUVARLA Matematik ve Trigonometri
ROW SATIR Arama ve Başvuru
ROWS SATIRSAY Arama ve Başvuru
RSQ RKARE İstatistiksel
SEARCH MBUL Metin
SECOND SANİYE Tarih ve Saat
SERIESSUM SERİTOPLA Matematik ve Trigonometri
SIGN İŞARET Matematik ve Trigonometri
SIN SİN Matematik ve Trigonometri
SINH SİNH Matematik ve Trigonometri
SKEW ÇARPIKLIK İstatistiksel
SLN DA Finansal
SLOPE EĞİM İstatistiksel
SMALL KÜÇÜK İstatistiksel
SQRT KAREKÖK Matematik ve Trigonometri
SQRTPI KAREKÖKPİ Matematik ve Trigonometri
STANDARDIZE STANDARTLAŞTIRMA İstatistiksel
STDEV STDSAPMA İstatistiksel
STDEVA STDSAPMAA İstatistiksel
STDEVP STDSAPMAS İstatistiksel
STDEVPA STDSAPMASA İstatistiksel
STEYX STHYX İstatistiksel
SUBSTITUTE YERİNEKOY Metin
SUBTOTAL ALTTOPLAM Matematik ve Trigonometri
SUM TOPLA Matematik ve Trigonometri
SUMIF ETOPLA Matematik ve Trigonometri
SUMPRODUCT TOPLA.ÇARPIM Matematik ve Trigonometri
SUMSQ TOPKARE Matematik ve Trigonometri
SUMX2MY2 TOPX2EY2 Matematik ve Trigonometri
SUMX2PY2 TOPX2AY2 Matematik ve Trigonometri
SUMXMY2 TOPXEY2 Matematik ve Trigonometri
SYD YAT Finansal
T M Metin
TAN TAN Matematik ve Trigonometri
TANH TANH Matematik ve Trigonometri
TBILLEQ HTAHEŞ Finansal
TBILLPRICE HTAHDEĞER Finansal
TBILLYIELD HTAHÖDEME Finansal
TDIST TDAĞ İstatistiksel
TEXT METNEÇEVİR Metin
TIME ZAMAN Tarih ve Saat
TIMEVALUE ZAMANSAYISI Tarih ve Saat
TINV TTERS İstatistiksel
TODAY BUGÜN Tarih ve Saat
TRANSPOSE DEVRİK_DÖNÜŞÜM Arama ve Başvuru
TREND EĞİLİM İstatistiksel
TRIM KIRP Metin
TRIMMEAN KIRPORTALAMA İstatistiksel
TRUE DOĞRU Mantıksal
TRUNC NSAT Matematik ve Trigonometri
TTEST TTEST İstatistiksel
TYPE TÜR Bilgi
UPPER BÜYÜKHARF Metin
VALUE SAYIYAÇEVİR Metin
VAR VAR İstatistiksel
VARA VARA İstatistiksel
VARP VARS İstatistiksel
VARPA VARSA İstatistiksel
VDB DAB Finansal
VLOOKUP DÜŞEYARA Arama ve Başvuru
WEEKDAY HAFTANINGÜNÜ Tarih ve Saat
WEEKNUM HAFTASAY Tarih ve Saat
WEIBULL WEIBULL İstatistiksel
WORKDAY İŞGÜNÜ Tarih ve Saat
XIRR AİÇVERİMORANI Finansal
XNPV ANBD Finansal
YEAR YIL Tarih ve Saat
YEARFRAC YILORAN Tarih ve Saat
YIELD ÖDEME Finansal
YIELDDISC ÖDEMEİND Finansal
YIELDMAT ÖDEMEVADE Finansal
ZTEST ZTEST İstatistiksel

TiTaNiC

İnternet ortamında hobi amaçlı yayınladığı içeriklerle kullanıcılara doğru bilgilere ulaştırmayı ve eğlendirmeyi hedeflemektedir...

İlgili içerikler

4 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu