Deney Hayvanları Tıbbın Hizmetinde

Deney hayvanları üzerinde yaptıkları buluşlarla Nobel ödülüne layık görülen araştırmacıları ve araştırmalarının listesi:

 • 1901 von Behring Kobay Difteri aşısı
 • 1902 Ross Güvercin Sıtma mikrobunun tanımlanması
 • 1903 Pavlov Köpek Şartlı ve şartsız reflekslerin tanımlanması
 • 1905 Koch İnek & Koyun Tüberküloz basilinin tanımlanması
 • 1906 Golgi  Çakal Köpek & At Merkezi sinir sisteminin işlevi
 • 907 Laveran Kuş Protozoonların hastalık etkeni olarak rolü
 • 1908 Metchnikov & Ehrlich Kuş, balık & kobay Fagositlerin fonksiyonu ve bağışıklık reaksiyonları
 • 1910 Kossel Kuş Hücre kimyası; hücre içi proteinler ve çekirdeğin rolü
 • 1912 Carrel Köpek Damar cerrahisi ve nakli
 • 1913 Richet Köpek & tavşan Anafilaksi çalışmaları
 • 1919 Bordet Kobay, at & tavşan Bağışıklık mekanizmaları
 • 1920 Krogh Kurbağa Kapiller bölge ile ilgili çalışmalar
 • 1922 Hill Kurbağa Kas oksijen tüketimi ve laktik asit metabolizması
 • 1923 Banting & Macloed Köpek, tavşan & balık İnsülinin keşfi
 • 1924 Einthoven Köpek Elektrokardiogram (EKG)
 • 1928 Nicolle Maymun, domuz, sıçan & fare Tifo patogenezi
 • 1929 Eijkman & Hopkins Tavuk B vitaminleri kompleksinin keşfi
 • 1932 Sherrington & Adrian Köpek & kedi Sinir hücrelerinin işlevleri
 • 1934 Whipple, Murphy & Minot Köpek Anemide karaciğerin rolü
 • 1935 Spemann Kurbağagiller Embriyonal gelişimin organizasyonu
 • 1936 Dale & Loewi Kedi, kurbağa, kuş & sürüngenler Sinirlerde kimyasal sinyal iletimi
 • 1938 Heymans Köpek Aortik sinüs ve solunumun düzenlenmesi
 • 1939 Domagk Fare & tavşan Prontosil’in antibakteryel etkisi
 • 1943 Dam & Doisy Sıçan, köpek, tavuk & fare Vitamin K’nın etki şekilleri
 • 1944 Erlanger & Gasser Kedi Sinir hücrelerinin özgül işlevleri
 • 1945 Fleming, Chain & Florey Fare Penisilinin keşfi
 • 1947 Carl Cori, Gerty Cori & Houssay Kurbağa & köpek Glikojen metabolizması, hipofiz bezinin glikoz etabolizmasındaki rolü
 • 1949 Hess & Moniz Kedi Beynin diğer iç organlar üzerindeki koordine edici rolü
 • 1950 Kendall, Hench & Reichstein İnek Böbrek üstü bezi kabuğu hormonlarının yangı önleyici etkileri
 • 1951 Theiler Maymun & fare Sarı humma aşısının keşfi
 • 1952 Waksmann Kobay Streptomisinin keşfi
 • 1953 Krebs & Lipmann Güvercin Sitrik asit döngüsünün keşfi
 • 1954 Enders, Weller & Robbins Maymun & fare Çocuk felci virüsünün izolasyonu ve aşısının geliştirilmesine zemin hazırlama
 • 1955 Theorell At Oksidatif enzimlerin yapısı ve etkileri
 • 1957 Bovet Köpek & tavşan Sentetik kürar elde edilmesi ve düz kaslar üzerindeki etkisi
 • 1960 Burnet & Medawar Tavşan Kazanılmış bağışıklığın mekanizması
 • 1961 von Bekesy Kobay Koklea tüy hücrelerinin fiziksel mekanizmaları
 • 1963 Eccles, Hodgkin & Huxley Kedi & kurbağa Merkezi ve çevresel sinir hücrelerinde iyonların uyarıcı ve baskılayıcı rolü
 • 1964 Block & Lynen Sıçan Kolesterol ve yağ asiti metabolizmasının düzenlenmesi
 • 1966 Rous & Huggins Sıçan, tavşan & tavuk Tümöre neden olan virüsler ve kanserde hormon tedavisi
 • 1967 Harttline, Granit & Wald Tavuk, tavşan, balık & yengeç Görmenin fizyolojik ve kimyasal temelleri
 • 1968 Holley, Khorana & Nirenberg Sıçan Protein sentezinde genetik kodlamanın rolü
 • 1970 Katz, von Euler & Axelrod Kedi & sıçan Nörotransmitterlerin yapım ve salınım mekanizmaları
 • 1971 Sutherland Memeli karaciğeri Hormonların etkileri
 • 1972 Edelman & Porter Kobay & tavşan Antikorların yapısi
 • 1973 von Frisch, Lorenz & Tinbergen Arı & kuş Hayvanlardaki davranış kalıplarının organizasyonu
 • 1974 de Duve, Palade & Claude Tavuk, kobay & sıçan Hücrenin işlevsel organizasyonu
 • 1975 Baltimore, Dulbecco & Temin Maymun, at, tavuk & fare Tümörlerde hücre içi genetiğin değişimi
 • 1976 Blumberg & Gajdusek Şempanze Yavaş virüslerin hastalığa neden oluş mekanizmaları
 • 1977 Guilemin, Schally & Yalow Koyun ve domuz Hipofiz hormonları
 • 1979 Cormack & Hounsfield Domuz Bilgisayarlı tomografinin gelişimi
 • 1980 Benacerraf, Dausset & Snell Fare & kobay Doku uyumu antijenlerinin ve etkilerinin tanımlanması
 • 1981 Sperry, Hubel & Wiesel Kedi & maymun Görme olayının beyinde işlenişi
 • 1982 Bergstrom, Samuelsson & Vane Koyun, tavşan & kobay Prostaglandinlerin keşfi
 • 1984 Milstein, Kohler & Jerne Fare Monoklonal antikor üretim yöntemleri
 • 1986 Levi-Montalcini & Cohen Fare, tavuk & yılan Sinir büyüme faktörü ve epidermal büyüme faktörü
 • 1987 Tonegawa Fare Antikor yapımının temelleri
 • 1989 Varmus & Bishop Tavuk Retroviral onkogenlerin menşei
 • 1990 Murray & Thomas Köpek Organ nakli teknikleri
 • 1991 Neher & Sakmann Kurbağa Hücreler arası kimyasal haberleşme
 • 1992 Fischer & Krebs Tavşan Hücreiçi düzenleyici mekanizmalar
 • 1995 Lewis, Wieschaus & Nusslein-Volhard Meyve sineği Gelişimin genetik kontrolü
 • 1996 Doherty & Zinkernagel Fare Virüs ile enfekte olmuş hücrenin bağışıklık sistemi üzerinden keşfi
 • 1997 Prusiner Hamster & fare ‘Prion’ların keşfi ve tanımlanması
 • 1998 Furchgott, Ignarro & Murad Tavşan Kalp-damar sisteminde nitrik oksitin rolü
 • 1999 Blobel Farklı hayvan türlerinin çeşitli hücreleri Hücre içi haberleşme ve taşınma şekilleri
 • 2000 Carlsson, Greengard & Kandel Fare & kobay Sinir sisteminde sinyal iletimi
 • 2001 Hartwell, Hunt & Nurse Farklı çeşitlerde hayvan türleri Hücre bölünme döngüsünün kontrolü
 • 2002 Brenner, Horwitz & Sulston Solucan Organ gelişiminin genetik düzenlenmesi ve apoptozis (programlanmış hücre ölümü)
 • 2004 Axel & Buck Fare Koku reseptörleri ve koku alma sisteminin organizasyonunun aydınlatılması

TiTaNiC

İnternet ortamında hobi amaçlı yayınladığı içeriklerle kullanıcılara doğru bilgilere ulaştırmayı ve eğlendirmeyi hedeflemektedir...

İlgili içerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu