İcatlarİlginç Bilgiler

Deney Hayvanları Tıbbın Hizmetinde

Deney hayvanları üzerinde yaptıkları buluşlarla Nobel ödülüne layık görülen araştırmacıları ve araştırmalarının listesi:

 • 1901 von Behring Kobay Difteri aşısı
 • 1902 Ross Güvercin Sıtma mikrobunun tanımlanması
 • 1903 Pavlov Köpek Şartlı ve şartsız reflekslerin tanımlanması
 • 1905 Koch İnek & Koyun Tüberküloz basilinin tanımlanması
 • 1906 Golgi  Çakal Köpek & At Merkezi sinir sisteminin işlevi
 • 907 Laveran Kuş Protozoonların hastalık etkeni olarak rolü
 • 1908 Metchnikov & Ehrlich Kuş, balık & kobay Fagositlerin fonksiyonu ve bağışıklık reaksiyonları
 • 1910 Kossel Kuş Hücre kimyası; hücre içi proteinler ve çekirdeğin rolü
 • 1912 Carrel Köpek Damar cerrahisi ve nakli
 • 1913 Richet Köpek & tavşan Anafilaksi çalışmaları
 • 1919 Bordet Kobay, at & tavşan Bağışıklık mekanizmaları
 • 1920 Krogh Kurbağa Kapiller bölge ile ilgili çalışmalar
 • 1922 Hill Kurbağa Kas oksijen tüketimi ve laktik asit metabolizması
 • 1923 Banting & Macloed Köpek, tavşan & balık İnsülinin keşfi
 • 1924 Einthoven Köpek Elektrokardiogram (EKG)
 • 1928 Nicolle Maymun, domuz, sıçan & fare Tifo patogenezi
 • 1929 Eijkman & Hopkins Tavuk B vitaminleri kompleksinin keşfi
 • 1932 Sherrington & Adrian Köpek & kedi Sinir hücrelerinin işlevleri
 • 1934 Whipple, Murphy & Minot Köpek Anemide karaciğerin rolü
 • 1935 Spemann Kurbağagiller Embriyonal gelişimin organizasyonu
 • 1936 Dale & Loewi Kedi, kurbağa, kuş & sürüngenler Sinirlerde kimyasal sinyal iletimi
 • 1938 Heymans Köpek Aortik sinüs ve solunumun düzenlenmesi
 • 1939 Domagk Fare & tavşan Prontosil’in antibakteryel etkisi
 • 1943 Dam & Doisy Sıçan, köpek, tavuk & fare Vitamin K’nın etki şekilleri
 • 1944 Erlanger & Gasser Kedi Sinir hücrelerinin özgül işlevleri
 • 1945 Fleming, Chain & Florey Fare Penisilinin keşfi
 • 1947 Carl Cori, Gerty Cori & Houssay Kurbağa & köpek Glikojen metabolizması, hipofiz bezinin glikoz etabolizmasındaki rolü
 • 1949 Hess & Moniz Kedi Beynin diğer iç organlar üzerindeki koordine edici rolü
 • 1950 Kendall, Hench & Reichstein İnek Böbrek üstü bezi kabuğu hormonlarının yangı önleyici etkileri
 • 1951 Theiler Maymun & fare Sarı humma aşısının keşfi
 • 1952 Waksmann Kobay Streptomisinin keşfi
 • 1953 Krebs & Lipmann Güvercin Sitrik asit döngüsünün keşfi
 • 1954 Enders, Weller & Robbins Maymun & fare Çocuk felci virüsünün izolasyonu ve aşısının geliştirilmesine zemin hazırlama
 • 1955 Theorell At Oksidatif enzimlerin yapısı ve etkileri
 • 1957 Bovet Köpek & tavşan Sentetik kürar elde edilmesi ve düz kaslar üzerindeki etkisi
 • 1960 Burnet & Medawar Tavşan Kazanılmış bağışıklığın mekanizması
 • 1961 von Bekesy Kobay Koklea tüy hücrelerinin fiziksel mekanizmaları
 • 1963 Eccles, Hodgkin & Huxley Kedi & kurbağa Merkezi ve çevresel sinir hücrelerinde iyonların uyarıcı ve baskılayıcı rolü
 • 1964 Block & Lynen Sıçan Kolesterol ve yağ asiti metabolizmasının düzenlenmesi
 • 1966 Rous & Huggins Sıçan, tavşan & tavuk Tümöre neden olan virüsler ve kanserde hormon tedavisi
 • 1967 Harttline, Granit & Wald Tavuk, tavşan, balık & yengeç Görmenin fizyolojik ve kimyasal temelleri
 • 1968 Holley, Khorana & Nirenberg Sıçan Protein sentezinde genetik kodlamanın rolü
 • 1970 Katz, von Euler & Axelrod Kedi & sıçan Nörotransmitterlerin yapım ve salınım mekanizmaları
 • 1971 Sutherland Memeli karaciğeri Hormonların etkileri
 • 1972 Edelman & Porter Kobay & tavşan Antikorların yapısi
 • 1973 von Frisch, Lorenz & Tinbergen Arı & kuş Hayvanlardaki davranış kalıplarının organizasyonu
 • 1974 de Duve, Palade & Claude Tavuk, kobay & sıçan Hücrenin işlevsel organizasyonu
 • 1975 Baltimore, Dulbecco & Temin Maymun, at, tavuk & fare Tümörlerde hücre içi genetiğin değişimi
 • 1976 Blumberg & Gajdusek Şempanze Yavaş virüslerin hastalığa neden oluş mekanizmaları
 • 1977 Guilemin, Schally & Yalow Koyun ve domuz Hipofiz hormonları
 • 1979 Cormack & Hounsfield Domuz Bilgisayarlı tomografinin gelişimi
 • 1980 Benacerraf, Dausset & Snell Fare & kobay Doku uyumu antijenlerinin ve etkilerinin tanımlanması
 • 1981 Sperry, Hubel & Wiesel Kedi & maymun Görme olayının beyinde işlenişi
 • 1982 Bergstrom, Samuelsson & Vane Koyun, tavşan & kobay Prostaglandinlerin keşfi
 • 1984 Milstein, Kohler & Jerne Fare Monoklonal antikor üretim yöntemleri
 • 1986 Levi-Montalcini & Cohen Fare, tavuk & yılan Sinir büyüme faktörü ve epidermal büyüme faktörü
 • 1987 Tonegawa Fare Antikor yapımının temelleri
 • 1989 Varmus & Bishop Tavuk Retroviral onkogenlerin menşei
 • 1990 Murray & Thomas Köpek Organ nakli teknikleri
 • 1991 Neher & Sakmann Kurbağa Hücreler arası kimyasal haberleşme
 • 1992 Fischer & Krebs Tavşan Hücreiçi düzenleyici mekanizmalar
 • 1995 Lewis, Wieschaus & Nusslein-Volhard Meyve sineği Gelişimin genetik kontrolü
 • 1996 Doherty & Zinkernagel Fare Virüs ile enfekte olmuş hücrenin bağışıklık sistemi üzerinden keşfi
 • 1997 Prusiner Hamster & fare ‘Prion’ların keşfi ve tanımlanması
 • 1998 Furchgott, Ignarro & Murad Tavşan Kalp-damar sisteminde nitrik oksitin rolü
 • 1999 Blobel Farklı hayvan türlerinin çeşitli hücreleri Hücre içi haberleşme ve taşınma şekilleri
 • 2000 Carlsson, Greengard & Kandel Fare & kobay Sinir sisteminde sinyal iletimi
 • 2001 Hartwell, Hunt & Nurse Farklı çeşitlerde hayvan türleri Hücre bölünme döngüsünün kontrolü
 • 2002 Brenner, Horwitz & Sulston Solucan Organ gelişiminin genetik düzenlenmesi ve apoptozis (programlanmış hücre ölümü)
 • 2004 Axel & Buck Fare Koku reseptörleri ve koku alma sisteminin organizasyonunun aydınlatılması

YoRuMSuZ

Asıl mesleği eğitim olup internet ortamında hobi amaçlı yayınladığı sitelerle kullanıcılara doğru bilgileri ulaştırmayı hedeflemektedir...

İlgili içerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu