0 oy
Genel Sorular kategorisinde Yonetim (119k puan)

Aile fertlerinin birbirlerine karşı vazifeleri nelerdir?

1 cevap

0 oy
8. Derece (82.4k puan)

1-Kocanın Başlıca Vazifeleri: Hanımı ile güzel geçinmek, onu himaye etmek, onun nafakasını temin ederek kendisine sadakattan ayrılmamaktır. Bir hadis-i şerifte:

“Sizin hayırlılarınız, kadınları hakkında hayırlı olanlarınızdır.” Buyurulmuştur. (Tirmizi, İbni Mace)

Diğer bir hadis-i şerifte de:

“Kadınlara ancak kerim olanlar ikram, kötü olanlar da ihanet eder.” buyurulmuştur. (Keşfül Hafa)

2- Kadınların Başlıca Vazifeleri: Kocasının meşru emirlerini tutmak, onun namusunu, haysiyetini koruyup haline kanaat etmek, israftan kaçınmak, ev hanımı olacak bir vaziyette bulunmaktır. Mutlu bir halde yaşamanın birinci yolu budur.

3-Çocukların Babalarına, Analarına Karşı Başlıca Vazifeleri: Onlara hürmet ve itaat etmektir. Kendilerini senelerce bir muhabbet ve şevkatle kucaklarında beslemiş bulunan babalarına, analarına karşı “of” demeleri bile caiz değildir. Babasına, anasına bakmayan, onların meşru emirlerini dinlemeyen, onların ihtiyaçlı zamanlarında yardımlarına koşmayan bir çocuk hayırlı evlat olmak şerefinden mahrum kalır, toplumun fertleri arasında kıymetli bir uzuv sayılamaz. Hak Teâlâ’nın azabına müstehak olur.

Babalar hürmet, analar da yardım etmek bakımından önceliklidir. Bununla beraber ananın hakkı, babaya göre iki kattır. Bir hadis-i şerifte:

“Cennet anaların ayakları altındadır.” Buyurulmuştur. (Keşful Hafa, Nesâi, Beyhaki)

Hayırlı çocuklar yalnız babalarına değil, belki onlardan sonra onların dostlarına, kabirlerine de hürmette kusur etmezler. Çünkü bu hürmet de babaya anaya hürmet kısmındandır.

4- Babaların Ve Anaların Çocuklarına Karşı Başlıca Vazifeleri: Dünyaya gelmelerine sebep oldukları bu yavrularını güçleri yettiği ölçüde beslemek, terbiye etmek, okuyup bir kazanç yoluna sevketmektir.

Baba ile ana, çocuklarına karşı eşit derecede davranmalı, çocukları bakıp okşamak hususunda eşit tutmalıdır ki, aralarında bir gücenme, bir rekabet duygusu meydana gelmesin..

Ana ile baba, çocuklarına merhamet ile muamele yapmalı, kendilerini isyana sevk etmeyecek tarzda terbiyeye çalışmalı ve kendilerine karşı güzel bir fazilet örneği halinde bulunmalıdırlar. Dokuz yaşına giren çocuklarını kendi yataklarından ayırmalı, on üç yaşına girdikleri halde namaz kılmayan çocuklarını hafifçe dövmeli, on altı yaşına giren çocuklarını da mahzur yok ise evlendirmeye çalışmalıdır. Salih çocuklar Hakk’ın birer kıymetli ihsanı demektir.

5-Kardeşlerin Başlıca Vazifeleri: Birbirini sevmek, birbirine yardım edip hürmet ve şevkatte bulunmaktır. Kardeşlerin aralarında pek kuvvetli bir bağlılık vardır. Bunu daima korumalıdır. Hele büyük kardeşler, baba ve ana yerindedirler. Bunlara karşı büyük bir saygı göstermelidir.

Maddi bir menfaat yüzünden birbirine düşman kesilen kardeşler, iyi ruhlu kimseler sayılmaya layık olamazlar. Birbirine tutkun olan kardeşler, hayatta daima muvaffak olurlar.

Şunu da ilave edelim ki, hizmetçiler de aile efradından sayılırlar. Bunlara karşı da lütuf ile, gönül alıcı muamelede bulunmalıdır, kendilerine güçleri yetmeyecek işleri yüklememelidir.

Hizmetçiler de insanlık bakımından efendilerine müsavidirler. Bunların da mümkün mertebe terbiyelerine, güzelce yaşamalarına dikkat edilmelidir, kusurlarını affederek kendilerini güzel bir tarzda islaha çalışmalıdır..

İlgili sorular

0 oy
1 cevap 56 okuma
0 oy
1 cevap 50 okuma
28, Aralık, 2012 Diğer... kategorisinde Ruzg4r 2. Derece (25.2k puan) sordu.
0 oy
1 cevap 26 okuma
28, Aralık, 2012 Diğer... kategorisinde Ruzg4r 2. Derece (25.2k puan) sordu.
0 oy
1 cevap 30 okuma
20, Aralık, 2012 Hazır Sözlük kategorisinde duayen Yonetim (156k puan) sordu.
0 oy
1 cevap 37 okuma
17, Kasım, 2012 Hazır Sözlük kategorisinde Semah 0. Derece (4.7k puan) sordu.
...