0 oy
Genel Sorular kategorisinde Yonetim (104k puan)

1 cevap

0 oy
(490 puan)

İrtikap suçu, kamu görevlisinin (memur, bilirkişi vb.), icra ettiği kamu görevinin kendisine sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak, muhatap olduğu kişilerden yarar sağlamaya veya bu kişileri yarar sağlama yönünde vaatte bulunmaya yönlendirmesi ile oluşur. İrtikap suçu, kamu görevlisinin tek taraflı olarak mağdurun iradesini etkilemesi neticesinde işlenen bir suçtur.

TCK md.250’de düzenlenen irtikap suçu, seçimlik hareketli bir suç olup kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlar arasındadır. İrtikap suçu, üç farklı şekilde işlenebilir:

  • İcbar (zorlama) suretiyle irtikap suçu,
  • İkna suretiyle irtikap suçu,
  • Muhatabının hatasından yararlanarak işlenen irtikap suçu.

İlgili bir soru bulunamadı

...