RNA nedir?

Selcan sordu 3 hafta önce

1 Cevap
-SeMrA- – 3 hafta önce
RNA: Ribonükleik asit.

Ribonükleik asit (RNA)
Bir D-riboz şekeri, bir fosforik asit ve dört azot bazından (adenin, guanin, sitozin, urasil) birisini içeren nükleotitlerin polimeri, RNA. Hücrenin protein sentezinde önemli rol oynayan, hücrenin çekirdek ve sitoplazması içinde bulunan, DNA’nın transkripsiyonuyla oluşan tek zincirli ribonükleotit polimeri. Mesajcı RNA, ribozomal RNA ve taşıyıcı RNA olmak üzere üç tip RNA vardır.

Cevabınız


Başa dön tuşu