Osmanlı Devleti’nde hukuk sistemi nasıldı?

Soru-CevapKategori: Genel SorularOsmanlı Devleti’nde hukuk sistemi nasıldı?
Ziyaretçi Staff sordu 1 sene önce

1 Cevap
cozum-merkezi Staff cevapladı 1 sene önce
Osmanlı Devletinde hukuk iki temele dayanıyordu:

1) SER’İ HUKUK(İslam Hukuku=Fıkıh):

Ser’i hukukun kaynaklarını Kur’an, Hadis, İcmâ ve Kıyas olusturuyordu Ser’i hukuk sadece müslümanlara uygulanırdı Kamu hukuku dısında kalan davalarda müslüman olmayanlar, kendi dinî kurumlarında yargılanırlardı

2) ÖRFİ HUKUK

Türk gelenek ve göreneklerine göre düzenlenmis kuurallarla, ser’i hukukun esaslarına aykırı olmamak kaydıyla padisahların buyruklarından olusurdu Örfi hukukun esasları KANUNNAME adıyla bir araya getirilmistir

NOT: Bilinen ilk Osmanlı Kanunnamesi Fatih Sultan Mehmet’in kanunnâmesidir(KANUNNAME-İ ALİ OSMAN)

Osmanlı Devletinde Hukukun uygulanışı nasıldı?

Osmanlı Devletinde ser’i ve örfî bütün meseleler ser’î mahkemelerde çözümlenirdi Eyalet, sancak ve kazalardaki mahkemelerde “hakim” olarak KADI bulunurdu Kadı’nın verdiği karardan şüphe duyanlar üst mahkeme olarak Divan-ı Hümayûna başvurabilirlerdi Daha küçük yönetim birimlerinde (nahiyelerde) kadı adına hüküm verenlere NAİB denirdi Mahkemelerde görülen davalar SERİYYE SİCİLLERİ denilen defterlere kaydedilirdi

Cevabınız

6
+
3
=Başa dön tuşu