İslam dininin hükümleri kaça ayrılır?

Soru-CevapKategori: Genel Sorularİslam dininin hükümleri kaça ayrılır?
Düş Sokağı sordu 1 hafta önce

1 Cevap
Elite – 1 hafta önce
Dini hükümler ana hatlarıyla üç kısma ayrılır:

1. İtikadi hükümler…

Bunlar; Allaha, sıfatlarına, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, kadere yani hayır ve şerrin Allahtan olduğuna ve ahiret gününe iman etmek gibi, inanç mevzuu olan hususlardır.

2. Ameli hükümler…

Bunlar da; namaz, oruç, hac, zekat, muamelat, cihad, tebliğ gibi, amel-fiil-ibadet ve taat mevzuu olan hükümlerdir.

Ameli hükümler; ibadetler, dünyevi muameleler, evlenme ve boşanmalar, miras hukuku, ukubat-cezalar gibi nevilere ayrılır. Fıkıh ve usul-i fıkıh bu gibi mevzuları tedkik eder.

3. Ahlaki, vicdani-kalbi hükümler…

Cevabınız


Başa dön tuşu