Glikozit bağı nedir?

Soru-CevapKategori: Eğitim-ÖğretimGlikozit bağı nedir?
Ziyaretçi Staff sordu 3 yıl önce

1 Cevap
Fenkolik cevapladı 2 yıl önce

Glikozit Bağı Nedir?

Glikozit bağı, karbonhidratlarla özdeşleşmiş olan bir bağdır. Glikozit bağı denildiğinde ilk olarak akla karbonhidratlar gelir. Karbonhidratların en küçük parçaları olarak da bilinen monosakkaritler olarak tanımlanan basit şekerlerdir. Bunlar ise, karbonhidratları meydana getiren yapı elemanlarıdır. Bunlar, sindirilerek daha küçük bileşenlere ayrılamaz.

Glokozit Bağı Nerede ve Nelerde Bulunur?

Monosakkaritler içerdikleri karbon sayılarına göre isim alırlar. Bunların çoğu 3 karbonlu oldukları gibi kimi zaman 8 karbonlu da olabilir. En temel enerji kaynağımız olarak bilinen glikoz 6 karbonlu bir monosakkarittir. İki monosakkaritin birleşmesi ile disakkaritler meydana gelir. Örneğin iki glikozun bir araya gelmesi sonucunda maltoz adı verilen disakkarit oluşur. Daha fazla monosakkaritin birleşmesi sonucunda ise polisakkaritler adı verilen daha büyük karbonhidratlar ortaya çıkar. Örneğin glikojen çok sayıda glikozun bağlanması ile oluşur. Glikozit bağında su oluşur. Burada ise, iki monomerin birinden H ve diğerinden ise, OH gelir. Bu sayede H2O yani su elde edilir. Kaç tane glikozit bağı bulunuyorsa o kadar su ortaya çıkar.

Glikozit Bağı Bulunduran Moleküller

Glikozit bağı, içerdikleri karbon sayısına göre bir isim alır. Bunlar genellikle 3 karbonlu oldukları için çoğu zaman 8 karbonlu olabilir. En temel enerji kaynağı olan glikoz, 6 karbondan oluşan bir monosakkarittir. Örneğin, bir disakkarit oluşumunda 1 adet su açığa çıkar. Çünkü 2 monomer sadece 1 bağla bağlanır. 100 monomer içeren bir polisakkarit oluşumunda da 99 adet bağ olduğu için 99 tane su molekülü açığa çıkar. Bu nedenle de su sayısı ve glikozit bağı sayısı eşittir. Bunun formülü ise, n – 1 şeklinde alınabilir.

Glikozit Bağı Bulunduran Moleküller

Her zaman çıkan bağ sayısı ve su sayısı molekül sayısından 1 eksiktir.

Glikoz + Glikoz = Maltoz

Glikoz + Galaktoz = Laktoz

Glikoz + Früktoz = Sükroz

Şeklinde disakkaritler de elde edilir. Aynı

Cevabınız

3
+
11
=Başa dön tuşu