Gazların kütlesi var mı?

Soru-CevapKategori: Genel SorularGazların kütlesi var mı?
Ferive sordu 2 hafta önce

1 Cevap

Best Answer

Geo-Mat – 2 hafta önce
Gaz halindeki maddelerin belirli bir kütlesi vardır.Örneğin hava gaz halinde bir madde olup, havayı oluşturan gazların, gaz moleküllerinin, atomların ve atomu oluşturan kütleli parçacıkların (proton, elektron…vs gibi) hepsinin belirli bir kütlesi vardır!

Gazların Kütle Ölçümü 

Gazlar sıvılar ve katılar gibi elle tutulamaz fakat ölçme işlemi sıvılar ile aynı şekilde olur.Yani gaz maddelerin kütleleri de sıvı maddelerin kütleleri gibi ölçülür.Sıvıların ölçüsünde olduğu gibi önce gaz maddelerinin konulacağı kabın darası ölçülür. Daha sonra gaz madde doldurularak yeniden ölçüm yapılır. Son ölçüm ile ilk ölçüm arasındaki fark gaz maddenin kütlesini verir.

Gazların Özkütlesi Nasıl Ölçülür?

Normal Şartlar Altında bir gazın öz kütlesi molekül ağırlığının 22.4 ‘ e bölünmesi ile bulunur. Gazın öz kütlesinin ölçmek için gazın kütlesinin ve hacminin ölçülmesi gerekir. Ancak gazların kütle hacimlerini ölçmek katı ve sıvılarınkileri ölçmekten daha zordur. Çünkü gazlar elle tutulamaz ve hatta çoğunu görmek bile mümkün değildir.


Gaz Nedir 

Gazlar maddenin üç halinden biridir. Bu haldeyken maddenin yoğunluğu çok az, akışkanlığı ise son derece fazladır gaz halindeki maddelerin belirli bir şekli ve Hacmi yoktur. Katı bir madde ısıtıldığı zaman, katı halden sıvı, sıvı halden de gaz, haline geçer. Bu duruma faz safha değişikliği denir. Sıvıyı meydana getiren tanecikler atom veya moleküller birbirlerini çeker. Sıvı ısıtıldığı zaman, tanecikler arasındaki çekim kuvveti yenilir ve tanecikler sıvı fazdan ortamdan ayrılarak gaz haline dönüşürler. gazı meydana getiren tanecikler her yönde hareket edebilir ve bulundukları kabın halini alırlar.
Gazların Özellikleri

  • Tanecikler arası mesafe çok fazla olduğundan gazlar bulundukları kabı tamamen doldurur.
  • Gaz molekülleri serbestçe dolaşabildiklerinden kabı çeperine çarparak kuvvet uygularlar.
  • Sıcaklık arttığında moleküllerin hızı artar.
  • Gazların hacmi sıkıştırılarak azaltılabilir.
  • Basınç ve sıcaklığa bağlı olarak gazların hacmi değiştirilebilir.
  • Gazların belirli hacimleri olmamasına rağmen işlem yapılırken gazın hacmi kabın hacmi olarak alınır.
  • Maddeler katı sıvı ve gaz hali haricinde çok yüksek sıcaklıklarda plazma halinde bulunur.

Cevabınız


Başa dön tuşu