Edebiyatımızın ilkleri nelerdir?

Soru-CevapKategori: Eğitim-ÖğretimEdebiyatımızın ilkleri nelerdir?
Ziyaretçi Staff sordu 1 sene önce

1 Cevap
cozum-merkezi Staff cevapladı 1 sene önce
Edebiyatımızın İlkleri

 • İlk yazılı ürünler, Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin – Orhun Yazıtları
 • Orhun Yazıtlarını ilk okuyup çözümleyen – Danimarkalı bilgin Thomsen’dır.
 • İlk Mesnevi, İlk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz – Yusuf Has Hacip’in yazdığı Kutadgu Bilig (11.yy)
 • İlk sözlük – Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lügati’t Türk’üdür.
 • İlk biyografik eser – Ali Şir Nevai’nin – Mecalis’ün Nefais
 • Tasavvuf alanında ilk şair – Ahmet Yesevi’dir. ( ? 1166 )
 • İlk anı türü örneği – Babür Şah – Babürname’dir.
 • İlk gezi türüyle eser – Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’dir.
 • İlk fabl örneği – Şeyhi’nin Harname’sidir.
 • Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi ve şarkıyı icat eden: Nedim’dir.
 • İlk özdeyiş örneklerini veren: Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık
 • İlk roman çevirisi – Fenelon’dan – Telemak (Yusuf Kamil Paşa)
 • İlk roman örneği – Şemsettin Sami – Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat.
 • İlk edebi roman – Namık Kemal – İntibah ( Sergüzeşt-i Ali Bey)
 • İlk tarihi roman – Namık Kemal – Cezmi (1880)
 • İlk köy romanı – Nabizade Nazım – Karabibik  (1890)
 • İlk realist roman – Recaizade Mahmut Ekrem – Araba Sevdası.
 • İlk psikolojik roman – Mehmet Rauf – Eylül’dür.
 • İlk modern roman örnekleri –Halit Ziya Uşaklıgil – Mai ve Siyah – Aşk-ı Memnu.
 • İlk tezli ( bir görüşü savunan ) romanımız – Nabizade Nazım – Zehra.
 • İlk öykü örneklerini – Ahmet Mithat Efendi – Letaif-i Rivayat (Bilinene göre ilk)
 • Batılı anlamda ilk öyküye örnek – Samipaşazade Sezai – Küçük Şeyler.
 • İlk tiyatro çevirileri – Ahmet Vefik Paşa – Moliere’den yapmıştır.
 • Sahneye konulan ilk tiyatro eseri – Namık Kemal – Vatan Yahut Silistre.
 • Şinasi’nin Edebiyata kazandırdığı ilkleri şunlardır:
 • İlk batılı anlamda tiyatro “Şair Evlenmesi” (1859)
 • Şinasi’nin ilk şiir çevirileri – Racine, Lamartine ve Fenelon’dandır.
 • Şinasi’nin ilk ilk fabl çevirileri – Fransız şair La Fontaine’dendir.
 • İlk makale örneği – Mukaddime ( Tercüman-ı Ahval’de yayımlandı.)
 • Noktalama işaretlerini ilk kullanan kişi Şinasi’dir.
 • İlk özel gazete – Tercüman-ı Ahval (1860) Şinasi ve Agâh Efendi
 • İlk epik tiyatro örneği – Haldun Taner – Keşanlı Ali Destanı’dır.
 • İlk uyaksız şiir – Abdülhak Hamit Tahran yazmıştır.
 • Divan şiirinin ilk şairi – Hoca Dehhani’dir.
 • İlk pastoral şiir örneklerini – Abdülhak Hamit Tahran – Sahra’da vermiştir.
 • İlk resmi gazete – Takvim-i Vakayi (1831)
 • İlk yarı resmi gazete – Ceride-i Havadis (1840)
 • İlk dergi örneği – Münif Paşa Mecmua-ı Fünun’dur.
 • İlk mizah dergisi – Teodor Kasap’ın çıkardığı “Diyojen”.
 • İlk antoloji – Harabat (Ziya Paşa)
 • İlk günlük ( batılı anlamda ) Direktör Ali Bey “Seyahat Jurnali”
 • Yer adları bakımından zengin sözlük – “Lehçe-i Osmanî” – Yusuf Kamil Paşa
 • Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz – Fuat Köprülü
 • Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden – Mehmet Emin Yurdakul

Cevabınız

11
+
0
=Başa dön tuşu