Bileşik ve karışım arasındaki farklar nelerdir?

Soru-CevapKategori: Eğitim-ÖğretimBileşik ve karışım arasındaki farklar nelerdir?
AliZe sordu 2 hafta önce

1 Cevap
Geo-Mat – 2 hafta önce

Karışımların ve Bileşiklerin Farklılıkları Nelerdir?

Bileşikler Karışımlar
1- Atomlar (maddeler), kendi özelliklerini yani kimliklerini kaybederler. 1- Atomlar (maddeler), kendi özelliklerini yani kimliklerini kaybetmezler.
2- Maddeler belirli oranlarda birleşirler. 2- Maddeler istenilen her oranda birleşirler.
3- Yeni madde oluşur. 3- Yeni madde oluşmaz.
4- Atomlar arasında kimyasal bağlar bulunur. 4- Atomlar arasında kimyasal bağlar bulunmaz.
5- Kimyasal değişmeler sonucu oluşur. 5- Fiziksel değişmeler sonucu oluşur.
6- Formüllerle gösterilirler. 6- Formüllerle gösterilmezler.
7- Saf maddelerdir. 7- Saf madde değillerdir.
8- Homojen maddelerdir. 8- Homojen ya da heterojen olabilirler.
9- Erime, kaynama, donma ve yoğunlaşma sıcaklıkları sabittir. 9- Erime, kaynama, donma ve yoğunlaşma sıcaklıkları sabit değildir.
10- Kimyasal yollarla ayrılırlar. 10- Fiziksel yollarla ayrılırlar.
11- Öz kütleleri sabittir. 11- Öz kütleleri sabit değildir.

Cevabınız


Başa dön tuşu