Bileşik nedir?

Soru-CevapKategori: Eğitim-ÖğretimBileşik nedir?
RomeO sordu 3 hafta önce

3 Cevap
Bal – 3 hafta önce
Bileşik

Bileşik, iki ya da daha fazla cinste atomun bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelere denir. Bileşiklerin en küçük yapı taşı moleküllerdir.

Bileşikler belirli sayıda element atomunun kimyasal bir bağ ile bağlanmasıyla oluşur. Ancak karışımın belirli bir formülü yoktur. Bileşikleri oluşturan elementler bir araya gelerek kendi özelliklerini kaybederler fakat karışımları oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler.

Sözlükteki anlamları

  1. Birleşerek oluşmuş, basit olmayan, mürekkep.
  2. Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren (madde).
  3. Ses ve görüntünün birlikte yer aldığı film parçası.
  4. Görüntü ile sesin aynı film üzerinde yer alması durumu.
  5. Birkaç elementten yapılmış madde.
  6. Belirli öğeciksel yapıda, hep eş türde özdeciklerden oluşan kimyasal özdek.

Çağlayağmur – 3 hafta önce
Birleşik Kesir

Birleşik Kesir

Geo-Mat – 3 hafta önce

Bileşik Nedir?

Aynı tür atomun oluşturmuş olduğu maddelere element adı verilir. İki veya daha fazla sayıda atomun oluşturmuş olduğu topluluklara ise molekül adı verilmektedir. Bileşik, iki veya daha fazla türde elementin bir araya gelerek oluşturduğu kimyasal tepkimeler sonucunda oluşan saf maddelere ise bileşik adı verilmektedir. Bileşiklerin birçoğu moleküler yapılıdır. Bileşiği oluşturan elementler kendi özelliklerini kaybederek yeni bir kimyasal özellikte madde oluştururlar. Bu maddeler bileşiklerdir.

Cevabınız


Başa dön tuşu