Balıklarla ilgili ilginç bilgiler?

Soru-CevapKategori: Genel SorularBalıklarla ilgili ilginç bilgiler?
Ziyaretçi Staff sordu 1 sene önce

1 Cevap
cozum-merkezi Staff cevapladı 1 sene önce
En yavaş balık
Deniziğneleri familyasının 35 kadar türü vardır. Bu familyanın bir üyesi olan cüce denizatı (Hippocampus zosrerae)’ nın hızı hiçbir zaman saatte 16 metreyi geçemez.

En uzun göç yapan balık
Balıkların bazısı üreme sahaları ile beslenme sahaları arasında düzenli göçler yaparlar.

Ton balığı (Thunnus thynnus) en uzun mesafeye göç eden tür olarak bilinir. 1958 yılında Baja California’dan (Meksika) işaretlenerek salınan örneklerden biri 1963 yılında Tokyonun (Japonya) 483 km. güneyinde yakalanmıştır. Bu seyahat boyunca balığın ağırlığı 16 kg.’dan 121 kg.’a çıkmıştır.

En kısa ömürlü
En kısa hayat süren balık Afrika’da yaşayan Aplocheilidae familyasına dahil bir tür olup muhtemelen 8 ay ömür sürer.

En derinde yaşayan balık
Brotulidae familyasından Bassogigas cinsi en derinde yaşayan omurgalılar olarak bilinirler. Bunlardan 16,5 cm. uzunluğundaki Bassogigas profundissimus türü 1970 Nisanında Dr. Gilbert L. Voss tarafından Atlantik’teki Puerto Rico çukurluğunda 8300 metre derinlikte yakalanmıştır.

Dr. Jacques Piccard ve Lt Don Walsh tarafından Trieste isimli derin deniz araştırma aracıyla Batı Pasifik’de Mariana çukurunda 24 Ocak 1960 da yapılan bir çalışmada ise 10,918 m. derinlikte dil balığına benzer, 33 cm. boyunda bir balık bulunduğu rapor edilmiştir. Geçici olarak Chascanopsetta lugubris olarak teşhis edilen bu balığa rağmen otoritelerin çoğu hâlâ en derinde yaşayan omurgalı olarak Bassogigas cinsini kabul etmektedirler.

En çok yumurtlayan balık
Güneş balığı (Mola mola) milyonlarca yumurta yapar. Her biri aşağı yukarı 1,3 mm. çapında olan bu yumurtalardan 1,37 m. boyundaki bir dişinin rekor olarak 300 milyon yumurta taşıdığı görülmüştür.

En az yumurtlayan balık
Batı Afrika’da Tanganika gölünde yaşayan ve kuluçka müddetince yumurtalarını ağızlarında koruyan Cichlidae familyasından Tropheus moorii türü normal bir üreme döneminde yedi veya da ha az yumurta yapar.

En büyük yumurtlayan balık
Balıkların en büyüğü olan Balina köpek balığının (Rhincodon thypus) yumurtası da balıklar içinde en büyük yumurta rekoruna sahiptir. Bu dev yumurtanın ebadı 30,5 x 14 x 8,9 cm’dir. 1953 yılında bulunan böyle bir yumurta içindeki embriyonun boyu 35 cm.’yi bulmaktaydı.

En iyi koku alan balık
Köpek balıkları en iyi koku duyusuna sahip olan balıklardır. Çok uzak mesafelerden diğer balıklara nazaran çok yüksek bir hassasiyetle kokuları duyarlar. Araştırmalar neticesinde, sıvının içine karışan 100 milyonda bir oranındaki kan kokusunu hissedebildikleri anlaşılmıştır.

Balıklar dünyasına ait yukarıda bir kısmını zikrettiğimiz enteresan bilgilere baktığımızda ilk dikkatimizi çeken husus tabii seleksiyonun acımasız yorumuna karşı şefkatli ve ekolojik dengeyi sürdürücü bir dayanışmanın hâkim olduğu görülmektedir. Eğer güçlü olan türlerin daha zayıf türleri ortadan kaldırdığı şeklindeki görüş geçerli olsaydı, denizlerimizde sadece devler ve canavarların yaşaması gerekirdi. Hâlbuki çok güçlü görünenlerin aşırı yayılmasını önleyici tedbirler yanında, çok zayıf görünenlerin de yok olmasını önleyici tedbirleri birlikte yaratan bir irade çok açık olarak görülmektedir. Bütün türler kendilerine ait belirli ortamlarda hayatiyetlerini sürdürmekte, çok köklü bir ortam değişikliği veya genetik arıza ortaya çıkmadığı müddetçe de nesilleri devam etmektedir. 300 milyon yumurta yapan ile sadece yedi yumurta yapan balığın her ikisinin hayatı devam edebilmektedir. Yaratıcı’nın akılları hayret ve dehşete düşüren sonsuz kudretinin tecellileri iyi incelendiğinde, başıboşluk ve tesadüfi oluşlar yerine, tabiatta belli sınırlar dahilinde türleri muhafaza edici ve her türe yaşama imkanı sağlayıcı bir nizamın tesis edilmiş olduğu herkes tarafından kabul edilecektir.

En küçük balık
En küçük balık rekoru (ve aynı zamanda en küçük omurgalı hayvan) kemikli balıklardan “cüce kaya balığına” (Trimmatom nanus) aittir. Hint okyanusu’nun ortalarındaki Chagos adalarında bulunan bu balıkların erkeklerinin ortalama uzunluğu 8,6 mm., dişilerin ise 8,9 mm.’dir. Son zamanlarda keşfedilen ve Yunanistan’ın batı kısımlarında yaşayan diğer bir tür kaya balığı (Economidichthys trichonis) da ikinci küçük balık olup dişilerinin boyu 2.7 cm.’dir.

En büyük tatlı su balıkları
Tatlı su balıkları içindeki büyüklük rekoru Rusya’nın Dinyeper nehrinde yakalanan bir yayın balığına (Silurus glanis) aittir. Bu balığın boyu 4,57 m. ağırlığı ise 336.3 kg. olarak ölçülmüştür.

Bütün hayatını iç sularda geçiren ve nadir olarak bulunan en büyük balık Pangasianodon gigas’dır. Sadece Mekong nehrinde ve kollarında (Çin, Laos, Kamboçya, Tayland) bulunan bu türün bir örneği 3 m. boyunda ve 242 kg. ağırlığındaydı.

ABD ve Kanada’dan geçen Columbia nehrinde yaşayan ve 1912 yılında yakalanan bir mersin balığının (Acipenser transmontanus) boyu 3,8 m., ağırlığı ise 580 kg. olarak ölçülmüştür.

Amazon ve Güney Amerika’nın diğer nehirlerinde yaşayan arapayma veya pirarucu olarak bilinen tür (Arapaima gigas) sık sık dünyanın en büyük tatlı su balığı olarak ilan edilmesine rağmen inanılabilecek seviyedeki bir rekora göre en büyük boyu 2,48 m., ağırlığı ise 147 kg. ulaşmaktadır.

En uzun yılan balığı ise Avustralya’da yaşayan Gymnothorax fiavimarginatus türüdür. Bu türe ait 3,7 m. boyunda bir örnek yakalanmıştır.

En geniş vücutlu ve ağır kemikli balık
Bütün tropikal ve subtropikal sıcak sularda bulunan “güneş balığı” (Mola mola)’nın 1908 yılında yakalanan bir örneğinin burun ucundan kuyruğuna kadar olan boyu 3,1 m. olduğu halde sırt-karın istikametindeki genişliği 4,26 m. ağırlığı ise 2235 kg. olarak ölçülmüştür.

Denizde yaşadıkları halde yumurta bırakmak için nehirlere de giren mersin balıklarının en büyüğü olan “mersin morinası” (Huso huso) Karadeniz, Hazar denizi ve bunlara bağlı nehirlerde yaşamaktadır. 1827 yılında Volga nehrinin denize döküldüğü kısımda yakalanan yumurtalarını henüz dökmemiş bir dişi mersin morinasının boyu 7,3 m. , ağırlığı ise 1474 kg. olarak ölçülmüştür.

En uzun kemikli balık
Yukarıda verdiğimiz rakamlar kıkırdaklı balıklar sınıfına aittir. Kemikli balıkların boyca en büyüğü ise “kürek balığı” (Regalecus glesne)’dır. Sıcak ve tropikal denizlerde yaşayan kürek balığının boyunun 15,2 m. olduğu tahmin ediliyordu. Birçok uzmanın gözlemine dayanan ve kabul edilen bu rakam balık yakalanamadığı için resmileşemedi. Yakalanarak boyu kesin olarak ölçülmüş bir örnek ise 7,6 m. boyunda ve 272 kg. ağırlığındadır.

En büyük yırtıcı
En büyük yırtıcı balık olma rekoru Jaws filminin de kahramanı olan “büyük beyaz köpek balığı” veya beyaz “noktalı köpek balığı” (Carcharodon carcharias)dır. Kuzey Amerika’nın serin ve sıcak sularında, Güney Afrika, Güney ve Batı Avustralya, Yeni Zelanda, Şili ve Japon denizlerinde bulunduğu gibi Adriyatik sahilleri başta olmak üzere Akdeniz’de de görüldüğü bildirilmiştir. Dişilerinin erkeklerinden daha büyük olduğu bu türde 1945 yılında yakalanan bir dişi 6,4 m. uzunlukta ve 3314 kg. ağırlıkta ölçülmüştür.

Dünyanın en büyük balığı “balina köpek balığı” (Rhincodon typus)’dır.
Okyanusların sıcak sularında yaşayan bu balık hakkında 17–18 m.’lik boylara ulaşabileceği iddiaları varsa da kesin olarak ölçülerek belgelenmiş resmi kayıtlara göre 12,65 m. uzunluğa ve 7 m.’lik vücut çevresine sahip olduğudur. 11 Kasım 1949’da yakalanan bu köpek balığının ağırlığı ise imkânsızlık sebebiyle ölçülememiş, ancak 15–21 ton arasında olabileceği tahmin edilmiştir. Muazzam görünüşüne rağmen zararsız olan bu tür, sürü halinde yaşayarak büyük kütleler teşkil eden küçük balık ve kabuklu hayvanlar gibi plankton dediğimiz çok küçük canlılarla beslenir. Dünyanın ikinci büyük balığı ise “büyük camgöz köpek balığı” (Cetorhinus maximus)dır. Bu türün de gerçekten ölçülmüş en büyük ferdi 12,30 metre boyundadır. Bu tür de diğeri gibi saldırgan değildir ve küçük canlılarla beslenir.

En uzun yaşayan balık
1860 yılında Kuzey Atlantik’te Sargasso denizinde doğan ve üç yaşında iken bir nehirde yakalanan Avrupa yılan balığı (Angulila angulila) 1948 yılında 88 yaşındayken İsveç’te bir müzenin akvaryumunda ölmüştür.

Balıkların pullarındaki, denge taşlarındaki ve bazı kemiklerindeki mevsimlik büyüme halkalarını sayarak yaşlarını doğruya çok yakın tahmin etmek de mümkündür. Kuzey Amerika’da yaşayan göl mersin balığı (Acipenser fulvescens) yaban ortamında en uzun yaşamış balıktır.

Yüzgeç ışınlarındaki büyüme halkaları sayılarak yaşı hesaplanan bir mersin balığının 82 yaşında olduğu tespit edilmiştir.

Cevabınız

8
+
20
=Başa dön tuşu