Atatürk’ün kişilik özelliklerinden biri olan önderlik yönü hakkında bilgi…

Soru-CevapKategori: M. Kemal AtatürkAtatürk’ün kişilik özelliklerinden biri olan önderlik yönü hakkında bilgi…
duayen Staff sordu 2 sene önce

1 Cevap
misafir Staff cevapladı 8 ay önce

Atatürk’ün Önderlik/Liderlik Özelliği

Atatürk’ün diplomasi alanında başarılı olmasını sağlayan en önemli etken, üstün liderlik vasıflarına sahip olmasıdır. Bu özellikler şöyle sıralanabilir.

 • Açık Olma
 • Adam Yetiştirme
 • Bilgi ve Tecrübe Sahibi olma
 • Bilgi Toplama Yeteneği
 • Bilgilendirme Alışkanlığı
 • Kendini Bilme
 • Cesur Olma
 • Çevre Bilincine Sahip Olma
 • Dayanıklı Olma
 • Karşısındakini Dinleme Alışkanlığı
 • Emrivakiye İzin Vermeme
 • Esnek Olabilme
 • Espri Sahibi Olabilme
 • Soyut Düşünebilme Yeteneği
 • Fedakar Olma
 • Gerçekçi Olma
 • Göreve Talip Olma
 • Güvenilir Olma
 • Kendine Güvenme
 • Hazırlıklı Olma
 • Hedefe Yönelik Kararlı Olma
 • Hesap Adamı
 • İkna Etme Yeteneği
 • İnsiyatif Kullanma
 • İnsaf Sarrafı Olma
 • İnsana Değer Verme
 • Yaptığı İşe İnanma
 • Kamuoyu Oluşturma Yeteneği
 • Çabuk Karar Verebilme Yeteneği
 • Karar Verme Yeteneği
 • Konuşma ve Yazma Yeteneği
 • Liyakat Aşığı Olma
 • Mükemmeliyetçi Olma
 • Müsamahalı Olma
 • Müteşebbis Olma
 • Mütevazi Olma
 • Öğrenme Azmine Sahip Olma
 • Öncü Olma
 • Örgütleme Yeteneği
 • Prensip Sahibi Olma
 • Problem Çözücü Olma
 • Programlı Olma
 • Sıradışı Olma
 • Sorumluluk Alma Alışkanlığı
 • Strateji Bilincine Sahip Olma
 • Olacakları Tahmin Edebilme
 • Vizyon Sahibi Olma
 • Yönetme Yeteneği
 • Zaman Mevhumuna Sahip Olma
 • Zamanlama Yeteneği.

Atatürk’ün liderliği tartışılmaz. Gerek kurduğu muhtelif teşkilâtlarda, gerekse olayların akışı içindeki tavırlarıyla bunu ispatlamıştır. Atatürk’ün liderliği, düşünürlerce kabul edildiği gibi, büyük devlet adamlarınca da tasdik edilmiştir. Bilimsel esaslar içinde aranan niteliklerin fazlasıyla bulunduğu da bir gerçektir. Küçük-büyük yüzlerce olaydaki tutum, davranış ve tavırları tarihi dolduran apaçık belgelerdir. Biz burada birkaç örnek vererek bunu, bir kere daha ortaya koymaya çalışacağız. O büyük insanın liderliğini anlatmak için hiç de fazla çabaya gerek yoktur. O, lider yaratılmıştır. Liderliğini devamlı ve sistemli olarak geliştirmiştir. Böylece de, liderlerin lideri durumuna geçmiştir.

Bilindiği gibi, zorla lider olunmaz. Zorla lider olmaya yeltenenlerin acıklı sonlarını, hemen hemen bilmeyen yoktur. Atatürk’ün liderliği için, liderlerde aranan bir yığın şartı sıralamaya da hiç gerek yoktur. Onu, zamanın akışı içinde ve olayların zincirinde göstermeyi daha uygun bulduk. O, sadece Türk Millî Kurtuluş Hareketi’nin lideri değildir. Eğer böyle olsaydı, bu şimşek deha, Anadolu’nun dört yanından sonra; Afrika’da, Asya’da, Uzak ve Yakın Doğu’da ve de dünyanın dört bucağında böylesine etkili çakamazdı.

Başa dön tuşu