Atatürkün inkılapları nelerdir?

Soru-CevapKategori: M. Kemal AtatürkAtatürkün inkılapları nelerdir?
RuZGaR Staff sordu 2 sene önce

1 Cevap
Düş Sokağı Staff cevapladı 2 sene önce

Siyasî alandaki devrimler

 • Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)
 • Ankara’nın başkent olması (13 Ekim 1923)
 • Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923)
 • Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)
 • Çok partili rejim denemeleri (1924 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası)
 • Kadınların seçme ve seçilme hakkının tanınması (1930 belediye, 1933 muhtarlık, 1934 meclis)

Toplumsal alanda yapılan devrimler

 • Şapka ve Kıyafet İnkılâbı (25 Kasım 1925)
 • Lâkap ve Unvanların Kaldırılması (26 Kasım 1934)
 • Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)
 • Laiklik (1928)
 • Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik (26 Aralık 1925 – 26 Mart 1931)
 • Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

Eğitim alanındaki devrimler

 • Medreselerin kapatılması (1924)
 • Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)
 • Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (1926)
 • Millet mekteplerinin açılması (1928)
 • Harf Devrimi (1 Kasım 1928)
 • Güzel sanatlarda yenilikler (1928)
 • Türk Tarih ve Dil Kurumlarının kurulması (12 Nisan 1931, 12 Temmuz 1932)
 • Dil Devrimi (1932)
 • Üniversite reformu (1933)

Ekonomi alanındaki devrimler

 • İzmir İktisat Kongresi (1923)
 • Aşar vergisinin kaldırılması (17 Şubat 1925)
 • Çiftçinin özendirilmesi (1925)
 • Örnek çiftliklerin kurulması (1925)
 • Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kurulması (1925)
 • Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)
 • Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927)
 • Toprak Reformu (1929)
 • I. ve II. Kalkınma Planları (1933, 1937)
 • Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün kurulması (1933)
 • Ticaret ve Sanayi Odalarının kurulması (1935)

Hukuk alanındaki devrimler

 • Teşkilât-ı Esasîye Kanunu (1921)
 • Anayasanın kabulü (1924)
 • Şer’iyye mahkemelerinin kapatılması (1924)
 • Mecellenin kaldırılması (1926)
 • Türk Kanunu Medenisi (1926)
 • Türk Ceza Kanunu (1926)

Cevabınız

17
+
19
=Başa dön tuşu