Konu Anlatımları

Analog saatte akrep, saati; yelkovan, dakikayı göstermektedir. Sağdaki saat bir...
Zamanı Ölçme konusunu işlerken, saatler konusunda sizlere destek olması için...
Sevgili öğrenciler, Öğrendiklerimizi tekrarlamak ve pekiştirmek için kesirlerle ilgili aşağıdaki...
Bu hafta kesirler konusuna başlıyoruz. Not: Başlangıç olarak dörde eş...
Gelenek: Bir toplumda uzu yıllar boyunca yapılagelen şeylere ve alışkanlıklara...
Bölme işlemi ile ilgili öğrendiklerimi hatırlamak ve bildiklerimiz pekiştirmek için...
Yazılış ve söylenişleri aynı, anlamları farklı olan sözcüklere eş sesli...
Atatürk anlatıyor: – Çocukluğuma ilişkin ilk hatırladığım şey, okula gitmek...
Anlam yönünden birbirlerinin tersi iki anlamı ifade eden kelimelere zıt...
Eş Anlamlı Kelimeler: Yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelere eş...
Dünya üzerinde ülkemiz üç taraflı denizlerle çevrili olan harika bir...
Yazılı metinlerde anlatımı güçlendirmek ve okumayı kolaylaştırmak için kullanılan işaretlere...