Beyin Ölümü Nedir? Beyin Ölümü Tartışmaları

0
842

VII) Apne testi :
Apne testi uygulanabilmesi için, arteriyal pO2 ve pCO2 değerleri normal olmalıdır (pCO2 40 mmHg ve üzerinde). Bu koşullarda hasta 10-30 dakika süre ile %100 oksijen ile ventile edilerek arteriyel oksijen basıncının 200 mmHg üzerinde olması sağlanmalıdır. Bu koşullar sağlandıktan sonra hasta mekanik solunum desteğinden ayrılarak trakea içerisine en az 8-10 dakika süre ile 6 L/dk oksijen uygulanmalıdır. Bu sırada spontan soluma hareketi gözlenir. Bu uygulama sonucu çalışılan kan gazında pCO2 basıncı 60 mmHg üzerinde ya da testin başlangıcında alınan kan gazındaki normal olan pCO2 parsiyel basıncının 20 mmHg üzerinde olmasına rağmen spontan soluma hareketi yoksa apne testi pozitif kabul edilir.

Apne testi sırasında, kan basıncının 90 mmHg’nin altına düşmesi, hastada ciddi desatürasyon ve aritmi saptanması durumunda hemen kan gazı için örnek alınır ve hasta zaman kaybetmeden ventilatöre bağlanır. Kan gazında pCO2 basıncı 60 mmHg üzerinde ya da testin başlangıcında alınan kan gazındaki normal olan pCO2 parsiyel basıncının 20 mmHg üzerinde olmasına rağmen spontan soluma hareketi yoksa apne testi pozitif kabul edilir.

Beyin ölümü tanısı konan hastalarda;
Ülkemizdeki yasal düzenlemeler, daha önce tanısı konulmuş bir nedenle hasta geri dönüşümsüz koma tablosuna girmişse en az 12 saat, sebebi bilinmeden gelişen tablolarda en az 24 saat bu koşulların değişmeden devamlılığının gözlenmesini zorunlu kılmaktadır. Klinik beyin ölümü tanısı almış hastalarda, hekimler kurulunun uygun göreceği bir labaratuar yöntemiyle beyin ölümü teyid edilmelidir. Hasta yakınına beyin ölümü bildirildikten sonra, hasta yakınının hastanın organ veya organlarının transplantasyon için kullanılmasına izin vermesi veya yaşam desteğinin kesilmesine izin vermesi durumunda hastaya uygulanan tıbbi destek sonlandırılabilir.

Klinik olarak beyin ölümü tanısı konmuş hastalarda hangi doğrulama testleri yapılabilir?
Erişkinler için beyin ölümü tanısı koymakta beyinin biyoelektrik aktivitesinin ya da serebral dolaşım yokluğunun gösterilmesi bazı ülkelerde zorunlu, bazılarında ise isteğe bağlıdır. Çocuklarda beyin ölümü tanısında doğrulama testlerinin kullanımı tüm dünyada kuvvetle önerilmektedir (3,4). Tanıyı doğrulamakta yardımcı olacak testler:
− Serebral anjiografi
− PET, SPECT
− Elektroensefalografi
− Transkraniyal dopler ultrasonografi
− Serebral sintigrafi
− Beyin sapı uyarılmış potansiyelleri (BAEP; SSEP)

Beyin ölümü tanısından şüphelenmek ve tanıyı doğrulamak için gerekli işlemleri başlatmak tüm hekimlerin görevidir. Hastayı takip eden hekim aileyi beyin ölümü şüphesi hakkında bilgilendirmeli ve tanıyı doğrulamak için gerekli işlemleri başlatmalıdır. Beyin ölümü tanısı konulduğunda ise aile bu konuda bilgilendirilmelidir. Ölümü kesinleşmiş kişinin, tanısının sahiplerine açıklıkla bildirilmesi yakınlarının daha fazla yıpranmasını engelleyecektir. Hastayı takip eden hekim, tanıyı koyan hekim ve organ naklinde görevli hekim haricinde, hastanelerde resmen görevlendirilmiş kişiler tarafından uygun koşullar oluşturularak, hasta yakınları organ nakli konusunda bilgilendirilmeli ve organ nakli için bağış yapılması olanağı ailelere sunulmalıdır.

Referanslar
1. Mori K, Shingu K, Nakao S. Brain Death. In: Miller RD (ed). Miller’s Anesthesia. 7th ed. Philadelphia, Churchill Livingstone, pp 3003-3019, 2009.
2. Wijdicks EF. Determining brain death in adults. Neurology 1995; 45: 1003-11.
3. Wijdicks EF. Brain death worldwide: accepted fact but no global consensus in diagnostic criteria. Neurology 2002; 58: 20-5.
4. Haupt WF, Rudolf J. European brain death codes: a comparison of national guidelines. J Neurol 1999; 246(6): 432-7. Review.
5. Organ Ve Doku Alınması, Saklanması Ve Nakli Hakkında Kanun. Kanun Numarası: 2238, Kabul Tarihi: 29.05.1979, Resmi Gazete Tarihi: 03.06.1979, Resmi Gazete Sayısı: 16655.
6. Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Resmi Gazete Tarih: 11.03.2009 Resmi Gazete Sayı: 27166.

Kaynak: tuba.gov.tr

CEVAP VER

Lütfen yorum girin!
Lütfen adınızı girin