İngilizceden Türkçeye Çeviri Yöntemleri

YÖKDİL çeviri sorularını burada anlatılan teknikleri kullanarak rahatça çözebilirsiniz.

TEMEL KURAL

İngilizceden Türkçeye cümle çevirilerinde YÜKLEM ÖNCESİ -YÜKLEM SONRASI ve YÜKLEM şeklinde bir çeviri sırası takip edilmelidir. Tüm çeviri uygulamalarında ilk uygulanması gereken kuralın bu TEMEL KURAL olacağı ve sonraki tüm uygulamaların bunun üzerine bina edileceği unutulmamalıdır.

1. DERS: TEMEL CÜMLE YAPISI

1.1. Özne –Yüklem

Bir ifadenin cümle olabilmesi için en az bir YÜKLEM’e ihtiyacı vardır ve çeviride ilk olarak YÜKLEM bulunmalı ve YÜKLEM ÖNCESİnden çeviriye başlanmalıdır. YÜKLEM kimi zaman sıfat ya da isim soylu bir sözcük olabilir.

Elephants are big. : Filler büyüktür.
Life is good. : Yaşam güzeldir.
You are a leader. : Sen bir lidersin.

YÜKLEM bir eylem ile de oluşturulabilir.
People work. : İnsanlar çalışır.
I carry. :  (Ben ) taşırım.
Children play. : Çocuklar oynar.
You are reading. : (Sen) okuyorsun.
We will help. : (Biz) yardım edeceğiz.
The film ended. : Film bitti.

1.2. Özne – Yüklem – Nesne

Birçok cümle ÖZNE-YÜKLEM-NESNE şeklinde karşımıza çıkar. Bu durumda çeviri sıramız TEMEL KURAL’da söylediğimiz gibi YÜKLEM ÖNCESİ – YÜKLEM SONRASI – YÜKLEM şeklinde olmalıdır.

We speak English. : (Biz) ingilizce konuşuruz.

My parents called my friends. : (Benim) ebeveynlerim (benim) arkadaşlarımı aradı.

Mr.Parkinson will buy a computer. : Bay Parkinson bir bilgisayar satın alacak.

Politicians may visit this small village. : Politikacılar bu küçük köyü ziyaret edebilirler.

Everybody knows the answer. : Herkes cevabı biliyor.

1.3. Özne – Yüklem – Nesne – Tümleç

Kimi cümleler üç temel öğe dışında ek öğeler de içerebilirler. Bu durumda da yine YÜKLEM ÖNCESİ- YÜKLEM SONRASI-YÜKLEM kuralımızın uygulanması beklenir.

The students are studying English carefully.
Öğrenciler dikkatli bir şekilde İngilizce çalışıyorlar.

The robbers entered the bank secretly two hours ago.
Soyguncular iki saat önce bankaya gizlice girdiler.

will submit my thesis next month.
Tezimi gelecek ay teslim edeceğim.

Some drivers are driving their cars recklessly.
Bazı sürücüler arabalarını dikkatsiz şekilde sürüyorlar.

Turkish education system needs creativity and technology.
Türk eğitim sistemi yaratıcılık ve teknolojiye ihtiyaç duyuyor.

TiTaNiC

İnternet ortamında hobi amaçlı yayınladığı içeriklerle kullanıcılara doğru bilgilere ulaştırmayı ve eğlendirmeyi hedeflemektedir...

İlgili içerikler

4 Yorum

  1. Her nekadar metin çevirilerinde bu tip programlar çok sağlıklı olmasa da yinede genel anlamı veriyor. Paylaşım için teşekkürler.

  2. Roberto Jordan; sarı saçlı, rüzgar ve güneşle yanmış yüzü, ince yapılıydı. Çok zor bir göreve seçilmişti. Gerçi daha önce birçok defa yaptığı işlerden biriydi ama yinede General Golz onu bu görev için bizzat kendi görevlendirmişti. General Golz, Roberto Jordan ‘ın şimdiye kadar çalıştığı en iyi general olmasına rağmen, tümeninin taarruza başlamasıyla beraber köprüyü uçurması gerekecekti. Uçakların bomba sesleri duyulunca köprü uçmuş olacaktı.

  3. Nesiller arası çatışmalar, yani kuşaklar arası çatışmalar günümüz anlayışı çerçevesinde en fazla karşılaştığımız problemlerin başında gelmektedir.Kuşaklar çatışması özellikle günümüzde yaygın olarak görülen sosyolojik bir olgudur.Kuşaklar çatışmasının çeşitli kuramlar açısından tarifleri yapılmaktadır.

    Günümüz anlayışına göre kuşaklar çatışması,yaş grupları ve toplum arasındaki zayıf bütünleşme sonucudur.Burada gencin bütün toplumla bütünleşip bütünleşmemesi söz konusudur.

    Toplumumuzdaki sürekli değişmelerin aile ortamına yansıması sonucu eski geleneksel anne-baba ve genç ilişkisinde davranış kalıpları değişmekte, yeni ilişkiler ortaya çıkmakta ve bu yeni ilişkiler çerçevesinde gençler ile yetişkinler çeşitli anlaşmazlıklara düşmektedir.Genellikle kent ailesinde görülen bu anlaşmazlıklar kuşaklar çatışması olarak ifade edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu