Excel – Mükerrer Kayıt Filtrelemek

Excel – Mükerrer Kayıt Filtrelemek
13.03.2011
A+
A-

Excel tablolarında uzun listelerle çalışırken mükerrer kayıt arama ve filtrelenmesi yani benzer kayıtların sadece bir kez listelenmesini isteyebilirsiniz.

Kimi zaman uzun listelerdeki mükerrer kayıt tespiti hayati önem taşır. Eğer uzun tablolardaki tekrar eden kayıtları bulmak isterseniz aşağıdaki makroyu kullanabilirsiniz.

Not: Makroyu çalıştırmadan önce yedek alınız…

Mükerrer Kayıt Filtreleme

Sub Mukerrer_Kayit()
Range("A:A").Select
Selection.Sort Key1:=Range("A1"), Order1:=xlAscending, Header:= _
xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:= _
xlTopToBottom
Range("A1").Select
nr = ActiveCell
zellende = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Do
ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
If ActiveCell = nr Then
Selection.EntireRow.Delete
ActiveCell.Offset(-1, 0).Range("A1").Select
End If
nr = ActiveCell
Loop Until ActiveCell = Range("A" & zellende + 1)
End Sub

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.