Anasayfa / Excel / Excel – Rakamı YTL – YKr ye Çevirme Makrosu

Excel – Rakamı YTL – YKr ye Çevirme Makrosu

Sayıların Rakama çevrilmesi ile ilgili bir excel çalışması bu bölümde verilmişti. Bu makro ise girilen rakamların YTL ve YKR ye çevrilmesini sağlıyor. Girilen sayının Tamsayı bölümü YTL, Ondalık kısmı ise YKr olarak yazıya çevriliyor.

Bu konu anlatımının uygulandığı Excel çalışmasını alttaki linkten indirebilirsiniz.

Boyut: 12 KB

Download:

  YTL - YKR Ceviri Makrosu (12,0 KiB, 4.740 kez)

Örnek: 10,05 On YTL, Beş YKr şeklinde.  Makronun kullanımı: A1 hücresindeki rakamı A2 hücresinde yazıya çevirmek için,

=YeniTL(A1)

Makro Kodu ise aşağıdaki gibi:

Sub YTL()

End Sub
Function YeniTL(sayi, Optional tür As Byte = 0)
‘Rakamı yeni türk lirası türünden belirt

‘Makro S Şahin tarafından kaydedildi
‘Stil =0 YTL ve YKR
‘      1 Yalnız YTL
‘      2 Tam sayı ise yalnız YTL
Dim tam
Dim küsur As Byte
Dim syazi As String

If IsNumeric(sayi) And Len(Format(sayi)) < 16 Then
    sayi = Int(sayi * 100) / 100
    If sayi < 0 Then
        syazi = “Eksi ”
        sayi = Abs(sayi)
    End If
    tam = Int(sayi)
    küsur = (sayi – tam) * 100
    syazi = syazi & yçevir(tam) & ” YTL ”
    If tür = 0 Or (tür = 2 And küsur <> 0) Then
        syazi = syazi & yçevir(küsur) & ” YKR”
    End If
Else
    syazi = “Hata”
End If
YeniTL = syazi
End Function

Function yçevir(csayi)
Dim birler, onlar, bsayi
Dim rakamlar(1 To 15) As Byte
Dim yazi As String, syazi As String
Dim uz As Byte
Dim m
Dim sayi As String
Dim bs As Byte
Dim art As Byte
Dim rakam As Byte

birler = Array(“”, “Bir”, “İki”, “Üç”, “Dört”, “Beş”, “Altı”, “Yedi”, “Sekiz”, “Dokuz”)
onlar = Array(“”, “On”, “Yirmi”, “Otuz”, “Kırk”, “Elli”, “Altmış”, “Yetmiş”, “Seksen”, “Doksan”)
bsayi = Array(“”, “Bin “, “Milyon “, “Milyar “, “Trilyon “)

sayi = Format(csayi)
uz = Len(sayi)
For m = uz To 1 Step -1
    art = art + 1
    rakamlar(art) = Val(Mid(sayi, m, 1))
Next
For bs = 1 To uz
    art = bs Mod 3
    rakam = rakamlar(bs)
    yazi = “”
    Select Case art
        Case 1
            yazi = birler(rakam) & bsayi(Int(bs / 3))
            If uz = 4 And yazi = “BirBin ” Then yazi = “Bin ”
        Case 2
            yazi = onlar(rakam)
        Case 0
            If rakam = 0 Then
                yazi = “”
            ElseIf rakam = 1 Then
                yazi = “Yüz”
            Else
                yazi = birler(rakam) & “Yüz”
            End If
    End Select
    syazi = yazi & syazi
Next
If syazi = “” Then
    syazi = “Sıfır”
Else
    syazi = Replace(syazi, ” Bin “, “”)
    syazi = Replace(syazi, ” Milyar “, “”)
    syazi = Replace(syazi, ” Milyon “, “”)
End If
yçevir = syazi
End Function

Araştırılanlar: dolar evirme

Hakkında YoRuMSuZ

Test biyografi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir