Excel – Mükerrer Kayıt Filtrelemek

0
30

Excel tablolarınızda uzun listelerle çalışırken mükerrer kayıtların filtrelenmesi yani benzer kayıtların sadece bir kez listelenmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda aşağıdaki makroyu kullanabilirsiniz.

Not: Makroyu çalıştırmadan önce yedek alınız…

Sub Mukerrer_Kayit()
Range("A:A").Select
Selection.Sort Key1:=Range("A1"), Order1:=xlAscending, Header:= _
xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:= _
xlTopToBottom
Range("A1").Select
nr = ActiveCell
zellende = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Do
ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
If ActiveCell = nr Then
Selection.EntireRow.Delete
ActiveCell.Offset(-1, 0).Range("A1").Select
End If
nr = ActiveCell
Loop Until ActiveCell = Range("A" & zellende + 1)
End Sub

CEVAP VER

Lütfen yorum girin!
Lütfen adınızı girin